fbpx

Despre ilegalitățile de la Calea Ferată a Moldovei

Înainte să vă povestesc despre ultimele „nebunii” a celor de la Agenția Proprietății Publice (APP) de la Calea Ferată a Moldovei (CFM) o mică descriere a ceea ce reprezintă compania.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” este o companie unică, care ocupă o poziție strategică în sectorul transporturilor din Republica Moldova, cu impact asupra mai multor aspecte ale dezvoltării soci-economice a țării.

Structura organizatorică CFM este formată din 52 de subdiviziuni (filiale și reprezentanțe). Lungimea operațională a liniilor principale de cale ferată este de 1151 km, dintre care 472,1 km sunt echipate cu sisteme de blocaj automat. CFM dispune de 1711,1 km de comunicații telefonice şi telegrafice, inclusiv 225,2 km de linii cu fibră optică, 153,9 km de linii aeriene și 1332,0 linii în cablu, precum și 1243,5 km de linii aeriene și 575,1 km de linii de cabluri electrice de tensiune joasă și medie, amplasate de-a lungul căilor ferate magistrale. Pe rețeaua feroviară a Republicii Moldova există 80 de stații și puncte separate, dintre care 57 stații – pentru operațiuni comerciale de marfă, 41 stații – pentru operațiuni de călători.

Numărul mediu scriptic al personalului constituie anual 7 366 de persoane iar salariu mediu lunar pe întreprindere este în mărime de 4140 lei (213 euro). În perioada 2008-2018, veniturile CFM din transporturi au scăzut cu 42%, și variază între 800 mil și 1 miliard de lei. Pe parcursul ultimilor 10 ani salariile lucrătorilor au fost achitate cu întârziere de 3-5 luni. Datoriile totale ale întreprinderii sunt de circa 600 mil. lei.

Luând în considerație cele relatate, logic, că la conducerea aceste întreprinderi urmează să fie un conducător cu experiență internațională bogată, profesionist incoruptibil, care este respectat de tot colectivul de muncă. Acest manager trebuie să aibă capacități de a organiza activitatea întreprinderii să găsească surse de finanțare pentru modernizarea infrastructurii achitarea la timp salariilor mizerabile care primesc acest oameni. Astfel, voi numai imaginațivă că, cu fiecare salariat al CFM are soț/soție, copii, părinții și la moment cînd a fost achitat salariu pentru luna iulie (reținere de 3 luni) administratorul companiei este „iubit” de cel puțin 20 de mii de oameni pentru rețineri 🙁 Oameni majoritatea dintre care nu au o muncă deloc ușoară, spre deosebire de „macaronarul anticriză”:

Conform statutului și statelor de personal, aprobate de către fondator, pînă la 14 august 2019, era prezentată în felul următor:
– Iurie Topala – Director General
– Miron Gagauz – Prim-Vicedirector General – Inginer Şef
– Serghei Tomşa – Vicedirector General, responsabil de Infrastructură şi Tracţiune
– Grigore Condurache – Vicedirector General, responsabil de Activitatea Comercială
– Alexandru Orîndaș – Vicedirector General, responsabil de Activitatea Financiară
– Valeriu Ohladciuc – Vicedirector General, responsabil de Securitate

În perioada aflării în concediu funcțiile de director general erau exercitate de către Miron Gagauz. La data de 14 august, când Topală nu era în țară, prin ordinul directorului APP, Eugeniu Moraru, au fost modificate statele de personal ale CFM și a fost numit un nou viceprim-director pentru dezvoltare strategică, Ivan Dragni, care urma să exercite și atribuțiile de director interimar al întreprinderii de stat, ceea ce este ilegal. Asta pentru că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) lit. i) din Legea 246/2017 și Statutului CFM, Administratorul (în cazul CFM – Director General) prezintă consiliului de administrație proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionaк. Totodată, este necesar de menționat că, la data 13.08.2019 a fost schimbată componența Consiliului de Administrație, astfel consiliul de administrație a reușit să organizeze ședința (potrivit legii prenotate materialele pentru consiliul urmează a fi prezentate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei) cu o viteza extraordinară cu care, uneori și tare rar, lucrează APP.

În final, după revenirea în țară, Iurie Topală, la data de 20 septembrie, a depus cerere de demisie.

Întrebarea de azi e doar una:

Modificarea statelor de personal și numirea un nou viceprim-director al unei Întreprinderi de Stat prin ordinul Fondatorului nu este o implicarea în activitatea operațională a întreprinderii?

Drept reacție la primele însemnări pe blogul nostru drag cu privire la inacțiunile macaronarului de la APP, cei de la etajul 2 (dacă nu greșesc) al Guvernului au hotărât să facă „valuri în tazic”, adică să-și justifice inacțiunile în domeniul reorganizării întreprinderilor de stat, și anume reorganizarea CFMC.

Dragi „specialiști” și manageri, la data de 4 octombrie 2017, adică peste 2 ani în urmă, Guvernul a aprobat HG 1042 – Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a CFM.

Ulterior a fost format un grup de lucru care s-a ocupat cu implemetarea acestei concepții. Problema cea mai mare era efectuarea inventarierii tuturor bunurilor CFM și separarea lo pe domenii. Dle Moraru și Brânzan haideți mai bine finisați procesele care au fost pornite deja 2 ani în urma și nu încercați să asumați meritele altor personae! Tare bine mai spunea Mario Postizzi: „În plagiat, ultima mână încearcă s-o ascundă pe prima.”

Hai noroc și o zi bună la toți!

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?