fbpx
Posts tagged with: replică

Replică de la Serviciul Fiscal de Stat

Această însemnare este o replică la însemnarea Insolvabilitate pentru 90 de lei! Cazul carierei din Micăuți, devastată de raiderul Ciobu și justiția coruptă 🙁

Cu titlu de replică, în temeiul Legii cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010 (în continuare Lege), Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) comunică următoarele.
Conform art. 7 alin. (1) al Legii, orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnității şi reputației sale profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie. Alin. (2) al aceleiași legi prevede că persoana lezată prin răspândirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informația cumulează următoarele condiții:
a) este falsă;
b) este defăimătoare;
c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie.
În același timp, alin. (3) din articolul sus-menționat, prevede că persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin.(2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
Potrivit art. 15 alin. (1) din Lege, persoana care se consideră defăimată poate solicita, prin cerere prealabilă, autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului cauzat.
Conform art. 27 alin. (1) al Legii, orice persoană ale cărei drepturi sau interese au fost lezate prin răspîndirea unor judecăţi de valoare fără substrat factologic suficient are dreptul la replică.
În partea ce urmează, SFS prezintă argumentele replicii asupra materialului publicat.
Drept temei pentru înaintarea de către SFS a cererii privind inițierea procedurii de insolvabilitate a constituit neonorarea obligațiilor fiscale față de Bugetul Public Național.
Potrivit art. 133 alin.(2) pct. 20) din Codul fiscal, SFS în realizarea funcţiilor sale, în domeniul administrării fiscal, are atribuţia de a aplica aplică mecanismul legal al insolvabilităţii faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată.
Astfel, la data de 11 februarie 2019, SFS a depus în instanța de insolvabilitate cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate, deoarece entitatea Cariera Micăuți SA dispunea de restanțe față de Bugetul Public Național în valoare totală de 9 359 352 lei constituită din plăți de bază 5 384 713 lei și majorări de întârziere și amenzi în sumă de 4 082 736 lei.
Potrivit Încheierii instanței de insolvabilitate nr. 2i-5/2019 din 18 februarie 2019 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de SFS privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA “Cariera Micăuți” și s-a instituit perioada de observație, care potrivit art.30 alin.(3) din Legea insolvabilității nr.149/2012, este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare, cu posibilitatea de majorare cu 15 zile lucrătoare.
În perioada de observație, la data de 13 martie 2019, de către debitorul SA “Cariera Micăuți” au fost achitate integral plățile de bază restante față de Bugetul Public Național.

Conform art.11 alin.(3) lit.a) din Legea insolvabilitătii, la constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor.
Dat fiind că plățile de bază au fost achitate integral și a rămas nestinsă doar restanța la majorări de întîrziere și amenzi, prin prisma art. 31 din Legea insolvabilității, la data de 15 martie 2019 cererea introductivă a fost retrasă de către SFS.
Conform alin.(2) al acestui articol, renunţarea la cererea introductivă nu privează persoanele care s-au alăturat acestei cereri de dreptul de a solicita examinarea pricinii în fond. În cazul în care debitorul sau creditorul renunţă la cererea introductivă, instanţa de insolvabilitate dispune încetarea procesului doar dacă renunţarea nu contravine legii şi nu încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane.
Respectiv, prin Încheierea din 18 martie 2019, a fost admisă cererea SFS și încetat procesul pe marginea cererii introductive depusă de SFS, dar continuată examinarea cererilor de alăturare a creditorilor „Cumdimtrans” SRL, ”Bristar Grup” SRL, ”Garma Grup” SRL și ”Ex-Stone” SRL.


Replică publică doamnei Angela Gonța-Filat

Această însemnare se vrea a fi o replică publică doamnei Angela Gonța-Filat.

Ieri, în cadrul unui eveniment public, în prezența a trei martori: Oxana Iuteș, Veronica Gherbovețchi și Marcel Toma, am trebuit să țin piept, în calitate de blogger, unei serii de acuzații de gen ”denaturarea noțiunii” etc.

Vreau să răspund public acestor acuzații prin următoarea expresie:

”Nafiga să scrii însemnări documentate pe bloguri, nafiga să te informezi, dacă poți să scrii liniștit o însemnare cu titlul ”Replică publică doamnei Angela Gonța-Filat” și să faci mai mult trafic decât orice altă însemnare. Mai ales dacă pui o fotografie făcută de Constantin Grigoriță?”

Cam asta 🙂
Duminică la Replica… Șăfu… alias Vlad Filat

Pentru ca să le mai dau apă la moară acelor toromaci care spun că sunt vândut lui Filat… vă anunț. Duminică la Replica vine Șăfu.

Articol scris contra unui aiPad 3.

Și, deoarece în concepția acelor toromaci, eu sunt vândut complet… vă anunț. Eu tot voi fi la Replica.

D. Filat, dacă citiți acest mesaj, vă rog, nu vă răzgândiți. De altfel vă amintesc de acea întâlnire cu bloggerii pe care ați promis-o pe ”blogul lui Filat”.

Fotografie realizată de Igor Vrabie pe 23 februarie în clădirea Palatului Republicii. Dacă vă trebuie fotograf bun și sănătos la cap îl găsiți pe facebook.


Pagini:12