fbpx
Posts tagged with: Serviciul Fiscal de Stat

4000 EUR – taxă standard nedeclarată de băieții lui Musteață pe apartament

Dragă Serviciul Fiscal de Stat, consideră această scrisoare drept o anonimă parvenită la adresa ta or eu nu am nici posibilitate și nici mare dorință să vin în Moldova, mai ales după ce babele toarnă ulei uzat peste terenurile de joacă a copiilor.

Dragă Serviciu, vreau să te anunț prin micul meu răvaș că la aceste adrese, pe aceste blocuri, pățănașii lui Musteață au ascuns de la stat minim 4000 de eur, banii care le revin lor după mișmașurile înțelese între anumiți tipi de la Eldorado și tipesul Musteață:

Totodată, dragă Serviciu Fiscal, acolo dl Țurcan de la vânzări vă așteaptă cu brațele deschise în fiecare zi de la 9 până la 21. El a indicat și oficiul lui.

În același context, dragă Serviciu Fiscal de Stat vreau să te anunț că salariile angajaților lui Musteață sunt departe de a fi oficiale iar schemele prin care sunt salariați oamenii, cu Întreprinderi Individuale și SRL-uri de o persoană sunt demne de cartea refordurilor Serviciului Fiscal de Stat.

Și acum pentru cei menționați în însemnare:

Dragi oameni, chat-urile voastre sunt o tristețe totală:

HOT în limbajul lor înseamnă apartamentele care au taxa aceasta inclusă. Asta e un fel de VIP zona la ei. Acolo îs doar cei mai apropiați sultanului. Și da, ca să se liniștească ei referitor la SIS (unii zic că eu îs de la SIS, și mă umflă râsul), screen-ul este transmis de un coleg de-al lor care are chef să rămână sub anonimat că și așa îs presați de Musteață.

P. S. Dle Musteață, eu tot aștept de 3 ani să vă cereți scuze. Repet, scuze aștept și nu amenințări.


Replică de la Serviciul Fiscal de Stat

Această însemnare este o replică la însemnarea Insolvabilitate pentru 90 de lei! Cazul carierei din Micăuți, devastată de raiderul Ciobu și justiția coruptă 🙁

Cu titlu de replică, în temeiul Legii cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010 (în continuare Lege), Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) comunică următoarele.
Conform art. 7 alin. (1) al Legii, orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnității şi reputației sale profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie. Alin. (2) al aceleiași legi prevede că persoana lezată prin răspândirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informația cumulează următoarele condiții:
a) este falsă;
b) este defăimătoare;
c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie.
În același timp, alin. (3) din articolul sus-menționat, prevede că persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin.(2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
Potrivit art. 15 alin. (1) din Lege, persoana care se consideră defăimată poate solicita, prin cerere prealabilă, autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului cauzat.
Conform art. 27 alin. (1) al Legii, orice persoană ale cărei drepturi sau interese au fost lezate prin răspîndirea unor judecăţi de valoare fără substrat factologic suficient are dreptul la replică.
În partea ce urmează, SFS prezintă argumentele replicii asupra materialului publicat.
Drept temei pentru înaintarea de către SFS a cererii privind inițierea procedurii de insolvabilitate a constituit neonorarea obligațiilor fiscale față de Bugetul Public Național.
Potrivit art. 133 alin.(2) pct. 20) din Codul fiscal, SFS în realizarea funcţiilor sale, în domeniul administrării fiscal, are atribuţia de a aplica aplică mecanismul legal al insolvabilităţii faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată.
Astfel, la data de 11 februarie 2019, SFS a depus în instanța de insolvabilitate cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate, deoarece entitatea Cariera Micăuți SA dispunea de restanțe față de Bugetul Public Național în valoare totală de 9 359 352 lei constituită din plăți de bază 5 384 713 lei și majorări de întârziere și amenzi în sumă de 4 082 736 lei.
Potrivit Încheierii instanței de insolvabilitate nr. 2i-5/2019 din 18 februarie 2019 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de SFS privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SA “Cariera Micăuți” și s-a instituit perioada de observație, care potrivit art.30 alin.(3) din Legea insolvabilității nr.149/2012, este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare, cu posibilitatea de majorare cu 15 zile lucrătoare.
În perioada de observație, la data de 13 martie 2019, de către debitorul SA “Cariera Micăuți” au fost achitate integral plățile de bază restante față de Bugetul Public Național.

Conform art.11 alin.(3) lit.a) din Legea insolvabilitătii, la constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor.
Dat fiind că plățile de bază au fost achitate integral și a rămas nestinsă doar restanța la majorări de întîrziere și amenzi, prin prisma art. 31 din Legea insolvabilității, la data de 15 martie 2019 cererea introductivă a fost retrasă de către SFS.
Conform alin.(2) al acestui articol, renunţarea la cererea introductivă nu privează persoanele care s-au alăturat acestei cereri de dreptul de a solicita examinarea pricinii în fond. În cazul în care debitorul sau creditorul renunţă la cererea introductivă, instanţa de insolvabilitate dispune încetarea procesului doar dacă renunţarea nu contravine legii şi nu încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane.
Respectiv, prin Încheierea din 18 martie 2019, a fost admisă cererea SFS și încetat procesul pe marginea cererii introductive depusă de SFS, dar continuată examinarea cererilor de alăturare a creditorilor „Cumdimtrans” SRL, ”Bristar Grup” SRL, ”Garma Grup” SRL și ”Ex-Stone” SRL.