fbpx

Ministrul Iurie Chirinciuc a plagiat în teza ”sa” de doctor

Astăzi, cineva din liberali, îl lăuda pe facebook pe actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor că pe data de 22 februarie trebuie să susțină teza de doctor.

Știind că domnul ministru nu-i chiar în relații bune cu gramatica limbii română m-am gândit că ar fi corect să dedic câteva minute din viață citind opusul domniei sale. Mai ales că e pe o temă foarte importantă pentru moldoveni, despre alianțe, și anume: ”Specificul managementului alianței corporative (în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova)”.

Înțelegând că tema nu îmi este interesantă am decis să verific teza pentru plagiarism. La a treia încercare am găsit sursa de inspirație pentru câteva pagini. Cel care a scris teza, posibil chiar ministrul Chirinciuc, s-a inspirat din notele de curs de masterat ale lui Dr. Horia Mihai Raboca la obiectul ”Teorie și Comportament Organizațional” (link .pdf). Chiar dacă cartea e trecută în bibliografie în aceste pasaje ea nu este menționată în niciun fel.

Vă propun să citiți două exemple de ”preluare”.

Citat din teza ”scrisă” de doctorandul Chirinciuc:

Din perspectiva raţională a organizaţiei se fundamentează pe ideea conform căreia organizaţiile sunt structuri create în vederea îndeplinirii unor obiective. Unii teoreticieni consideră, că organizaţiile, ca entităţi raţionale, sunt create pentru urmărirea scopurilor, iar alţii – că, prin definiţie, o organizaţie este creată deliberat pentru atingerea unuia sau a mai multor scopuri comune. De aceea, din această perspectivă, organizaţiile pot fi considerate drept instrumente pe care grupurile umane le folosesc pentru realizarea şi atingerea scopurilor sale.

Citat din notele de curs:

Această perspectivă se fundamentează pe idea conform căreia organizaţiile sunt structuri construite în vederea îndeplinirii unor obiective. Dacă o parte dintre adepţii acestei perspective consideră organizaţiile ca entităţi raţionale pentru urmărirea scopurilor, alţi teoreticeni consideră că prin definiţie o organizaţie este creată deliberat pentru atingerea unui sau mai multor scopuri. De asemenea din această perspectivă, organizaţiile pot fi considerate drept instrumente pe care grupurile umane le folosesc pentru îndeplinirea scopurilor lor.

Al doilea ține de clasificare mai mult.

Citat din notele de curs:

În opinia noastră, implicaţia acestei perspective este că pentru orice organizaţie se pot identifica câteva trăsături (elemente) comune:
– În primul rând organizaţiile presupun un “grup de persoane care interacţionează”;
– Au o structură clară şi sunt bine definite ca şi entităţi al căror misiune este astfel determinată încât să ducă la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor stabilite;
– Al treilea element este existenţa unor obiective de îndeplinit. Acestea trebuie să fie comune membrilor organizaţiei într-o măsură suficient de mare pentru a-şi îndeplini funcţia de liant al grupului, chiar dacă nu toţi membrii organizaţiei sunt conştienţi de ele. O dată cu încadrarea în organizaţie devine importantă posibilitatea, capacitatea persoanei de a deveni conştientă de aceste scopuri şi obiective. Aceste scopuri şi obiective trebuie, de asemenea, să fie formulate clar şi să fie explicite, să fie importante pentru membrii organizaţiei.

Citat din teza lui Chirinciuc:

Din perspectiva raţională, drept trăsături comune ale organizaţiilor pot:
– În primul rând, organizaţiile presupun un „grup de persoane care interacţionează”;
– Prezenţa unei structuri clar şi definirea explicită ca entităţi a căror misiune este determinată astfel încât să ducă la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor stabilite;
– Existenţa unor obiective de îndeplinit, care trebuie să fie comune membrilor organizaţiei într-o măsură suficient de mare pentru a-şi îndeplini funcţia de liant al grupului, chiar dacă nu toţi membrii organizaţiei sunt conştienţi de ele. Odată cu încadrarea în organizaţie, devine importantă posibilitatea și capacitatea persoanei de a deveni conştientă de aceste obiective.

Ministrul nu va păți nimic, să vedeți. Pe 22 februarie el își va lua titlul de doctor iar cei de la Academia de Studii Economice se vor înfrupta din cina care le va fi oferită cu cea mai mare plăcere de către actualul ministru liberal.

Și cel mai interesant că omul a semnat și ”și-a asumat răspunderea” ?

Totul va fi bine. Totul va fi pe vechi în Moldova.

E dimineață din nou …

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?