fbpx
Posts tagged with: strategie de dezvoltare

Strategia de dezvoltare TRM: Problema salarială sau revoluția banului la TRM

Câteva spicuiri din strategia de dezvoltare a TRM. Fragmente în care se descrie problema cu salariile

####
Starea actuală

Principalele probleme ale resurselor umane sunt salariile scăzute şi necompetitive, sistemul de onorarii rigid şi motivaţie insuficientă pentru muncă calitativă. În ultimii ani, o parte din personalul de creaţie a părăsit TRM-ul, angajându-se în sectorul difuzorilor comerciali. TRM este o instituţie puţin atractivă pentru tineri, de aceea vârsta medie a angajaţilor este în creştere şi se prezintă la moment ca fiind una dintre cele mai ridicate în Europa. O parte semnificativă a personalului o constituie pensionarii şi cei ce apropie de vârsta pensionării.

Calificarea insuficientă şi vârsta înaintată a personalului reduc din perspectivele îmbunătăţirii calităţii muncii şi împiedică optimizarea costurilor.
Sistemul actual de onorarii încurajează cantitatea, nu şi calitatea. Unii angajaţi câştigă până la 2 – 3 salarii de bază prin astfel de plăţi.

Obiective

Pe termen scurt, este necesar să fie eliminat sistemul actual neproductiv de onorarii care generează rutină, aglomerând şi birocratizând munca editorilor. În acest scop, se impune elaborarea unui nou sistem de salarizare, care să fie supus examinării atât de angajaţi, cât şi de managerii companiei.

Trecerea la noul sistem de salarizare se va efectua treptat. La prima etapă se prevede aplicarea sistemului de bonus temporar. Acesta, propus pentru implementare începând cu 01 noiembrie 2010, va avea menirea să promoveze performanţele şi să înlocuiască actualul sistem de onorarii. Suma totală pentru onorarii ar putea să fie inclusă în creşterea generală a salariilor concomitent cu revizuirea sarcinilor de muncă.
####

În strategie este planificat ca până la 1 august 2010 să fie apropbate principiile de salarizare a personalului TRM.

Aceste principii au fost prezentate presonalului TRM dar, din câte știu eu, ele nu au fost apropbate de angajații TRM. Urmează să se decidă pe ce variantă se va merge, dar, din spusele colegilor de breaslă din Dealul Schinoasei conducerea nu are de gând să schimbe nimic.

Nu demult la TRM au fost angajați o serie de tineri, ale căror salariu depășește cu mult media salarială a angajaților (la fel tineri) dar cu un stagiu în TRM. O serie de angajați ai TRM (cu experiență în domeniu) care sunt fața TRM au cerut, în formă ultimativă, conducerii să revadă de urgență principiile de salarizare. În caz că nu vor fi revăzute, a doua rundă de dezbateri nu va mai fi prezentată de Mircea Surdu (unul din protestatari).

Urmează să vedem derularea serialului de la TRM. Trăim într-o țară melodramatică, Domnilor!

Imagini preluate de pe blog.lib.umn.edu și blog.tmcnet.com


Strategia de dezvoltare TRM: Plată pentru televiziune publică

Iată ce scrie în strategie:

Prin urmare, nu există nici un motiv  pentru care în Republica Moldova finanţarea serviciului public de radio şi televiziune, unicul  model de perspectivă al difuzorului public, nu poate fi realizată prin intermediul unei taxe generale obligatorii. Prin aceasta, va fi stabilită relaţia necesară directă şi interactivă între utilizatorul şi prestatorul de servicii publice, ceea ce va avea impact benefic asupra calităţii serviciului public….

Trecerea la un nou mod de finanţare trebuie să fie pusă în aplicare treptat, în urma unui studiu profesionist. Pentru aceasta va fi  asigurat nu doar consensul politic necesar (asemenea consensului cu privire la consolidarea democraţiei şi independenţei instituţiilor principale ale statului de drept), dar se va  efectua şi o promovare a noului sistem de finanţare, inclusiv prin intermediul programelor TRM, organizând  discuţii publice cu cetăţenii.

Contribuţia directă a cetăţenilor la subvenţionarea audiovizualului public nu va putea acoperi toate cheltuielile, de aceea va fi necesară în continuare diversificarea sursele de finanţare.”

Adică chiar dacă noi vom plăti pentru televiziune ea nu se va mulțumi cu asta. Mie mi se pare straniu. Și în general, eu nu am nici un chef să plătesc pentru televiziune publică, chiar deloc nu vreau. Nici pentru cea care este acum nici pentru cea care va fi, deși, eu nu cred că se vor schimba lucrurile.

Imagini preluate de pe blog.lib.umn.edu și blog.tmcnet.com