Posts tagged with: şcoală

Religia în şcoală sau „De ce nu?”

Eu sunt pentru ca obiectul „Religia” să fie predată în şcolile din Republica Moldova. Sper că vor fi respectate propunerile mitropolitului Vladimir în cadrul şedinţei ThinkMoldova, şi anume:

  1. Predarea religiei doar în clasele primare
  2. Fiecare elev să studieze bazele confesiunii pe care o împărtăşeşte (catolicism, ortodoxism, islam, protestantism, ateism etc)
  3. În cazul în care nu se doreşte studierea religiei să fie posibilă, prin simplă cerere, de a elibera elevul de acest obiect de studiu.
  4. Să fie pedagogi instruiţi şi nu simpli preoţi.
  5. Manualele să fie aprobate de Ministerul Educaţiei

Alte opinii?


Pagini:12