Transparența decizională – unul din pilonii democrației

Dle Brînzan (vroiam să scriu „stimate” în față, dar nu e cazul), funcționarii din autorități va adresează următoarele întrebări:

  1. În sensul articolelor care au apărut pe site-ul Ministerului Economiei și Infrasctructurii cu privire la consilii noi la vreo 4 întreprinderi din sistemul energetic, oameniiar vrea să știe cum ar putea găsi pe site-urile app.gov.md sau mei.gov.md criteriile de selectare și de promovare a membrilor în consiliile Societăților pe Acțiuni și Comisiile de Cenzori. Ei vă întreabă în contextul art.7 lit. c) care stabilește că fondatorul (Agenția Proprietății Publice) desemnează și revocă președintele şi membrii consiliului de administraţie, membrii comisiei de cenzori, stabilește componența numerică a consiliului de administrație și a comisiei de cenzori, stabilește cuantumul remunerării lunare a administratorului, a președintelui, a membrilor consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori, regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori al întreprinderilor de stat şi condiţiile de remunerare a acestora se aprobă de Guvern.
  2. De asemenea, ei vă atenționează că, pct.5 lit.i) din Regulamentul APP aprobat prin Hotărîrea Guvernului 902/2017, prevede selectarea, numirea şi supravegherea activității a președintelui şi membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat și a reprezentantului statului în societăților comerciale cu cota statului se efectuează în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova! Asta înseamnă că trebuie să fie aprobat un Regulament separat, ca toți specialiști și „experții” să cunoască criteriile de selectare, să aiba posibilitatea de a participa la concurs de selectare etc… A fost elaborat acest Regulament misterios sau nu? Știind că nu aveți tărie de caracter să răspundeți, ei și răspund pentru dragii cititori ai blogului nostru: nu a fost elaborat un asemenea Regulament!
  3. Totodată funcționarii vă întreabă pentru ce merite unele persoane din APP sunt înaintate în 10 organe de conducere. Ei presupun că la mijloc nu este capacitatea lor profesională și intelectuală dar exclusiv pentru „ochi frumoși și cur mare”, iar funcționarii publici de la celelalte ministere sunt tare furioși pe așa „criterii de selectare”.
  4. Ei vă reamintesc faptul că punctul 5 litera „u” din Regulamentul Agenției Proprietății Publice prevede ținerea evidenței informației privind delegarea funcțiilor de reprezentare a statului în consiliile și comisiile de cenzori ale societăților pe acțiuni cu cotă de stat și în consiliile de administrație și comisiile de cenzori ale întreprinderilor de stat. Aveți curaj să faceți public informația respectivă! Sau … nu e ceea ce ar fi bine să fie?
  5. Și mai au ei o întrebare in privința Registrului Patrimoniului Public deținut de Agenția Proprietății Publice. La prima vedere s-ar părea că acesta ar trebui să fie public și în văzul tuturor. Nici pe aproape. Oamenii au  încercat sa văd pe siteul app.gov.md cum arată și ce conține dar … ia-l de unde nu-i :(, acolo sunt plasate câteva acte de ochii lumii. Ştiţi de ce? Pentru că e mai comod pentru unii funcționari să-l țină manual de peste 10 ani. Și asta în anul 2019!

Domnule macaronar (aici începe adresarea către Eugeniu Moraru, șeful Agenției Proprietății Publice), angajații din APP vă recomandă să citiți punctele 7-10 din Hotărârea Guvernului  675 06.06.2008 cu privire la Registrul patrimoniului public. Și daca persoanele responsabile de Registrul patrimoniului public nu au cu ce se ocupa, atunci ei vă recomandă să corectați eroarea, deoarece e de râsul găinilor faptul că nu există un sistem electronic în acest sens. Un registru electronic care să fie bine pus la punct și care să poate fie accesat de către cetățenii Republicii Moldova.

Asta, vă asigură angajații, va fi cea mai bună pază a patrimoniului public.

Nu ne rămâne decât să vă urăm o zi cât mai bună!

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?