Șefii Vămii moldovenești s-au apucat de scris însemnări! // ”ЛОХОТРОНул” de la Harvard a ministrei finanțelor Gavrilița

Înainte de a citi însemnarea de mai jos este obligatoriu să citiți asta:

Utima de la vamă. Clarificări // De ce le e frică la toți de Calenic?

=====

Comentariul de mai jos a fost „scris” la însemnarea de dimineață despre situația de la Vamă. Oamenii mai informați spun că este scris la rugămintea lui Vladlen Stadler 🙂

/////

Concursul pentru ocuparea funcției de director în cadrul Serviciului Vamal este un – ” ЛОХОТРОН” organizat de către deșteapta ministra finanțelor Gavrilița, cred că folosind cunoștințele obținute în perioada studiilor la Harvard. Regulamentul privind desfășurarea concursului clar demonstrează capacitățile profesionale și așa numite ”intenții de bună credință” de organizare a concursului. Este naiv acel care consideră, că va fi numită în funcție de director la vamă o persoană terțe, dar nu aceea care este protejată de ministra Gavrilița. Aceasta se dovedește prin:
1. Procedura de aprobare și intrare în vigoare a Regulamentului de concurs la vamă.
2. Conținutul prevederilor Regulamentului.
3. Componența și competența membrelor Comisiei de concurs.
În conformitate cu prevederile Legii nr.100 din 22.12.17 Cu privire la actele normative, Regulamentul nominalizat obligatoriu trebuia supus expertizei anticorupție și avizului de către Ministerului Justiției, cu publicarea obligatoriu în Monitorul Oficial al RM. Aceasta nu a avut loc și respectiv acest Regulament este vădit ilegal.
Dar cum credeți de ce nu sa respectat procedura legală? Foarte simplu, ca să nu fie eliminate de către instituțiile competente ale statului (care urmau sa efectueze expertiza și avizarea) acelea prevederi care trebuie să asigure eficiența ” ЛОХОТРОНулий” ministrei Gavrilița. În special:
1. Legea nr.302 din 21.12.17 Cu privire la Serviciul Vamal exhaustiv stabilește condițiile de angajare la ori ce funcție publică în cadrul Serviciului Vamal. Ministerul Finanțelor nu este în drept de a le suplimenta sau de a la micșora. Dar ce face Gavrilița? Nu include în Regulament condiția foarte importantă din art.25 al legii menționate care prevede, că ”îndeplinește condițiile specifice postului Directorului al Serviciului Vamal”. Totodată, a decis că nu trebuie să fie introdusă condiția, că a atins vîrsta de 18 ani.
2. Cel mai important – în alin. m) al punctului 6 al Regulamentului introduce următoare prevedere: ”Are reputație ireproșabilă (integritate, inclusiv lipsa conflictelor de interese nedeclarate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen, deschidere față de cetățeni, mass media și societatea civilă; lipsa implicări în cazuri dubioase, lipsa asocierii cu persoane controversate sau dubioase, demonstrate printre altele prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale, proprietățile sale corespund veniturilor etc.) ”
Cum credeți pentru ce a fost născocită această prevedere? Pentru a elimina din concurs pe ori ce concurent care poate face concurență persoanei protejate de Gavrilița. Sunt convins, că din 16 persoane care nu au fost admise la concurs drept bază sa invocat acest aliniat m) al punctului 6 al Regulamentului. Dar această prevedere este din start ilegală, chiar anti constituțională. Veridicitatea aplicării acestea este imposibil de verificat. Totodată aici se poate de invocat aceea ce nu este stipulat în aliniat deoarece la sfârșitul aliniatului este scris – etc. Nu vă pare ciudat?
În aliniatul I) al punctului 6 Gavrilița introduce condiția de experiența de muncă dintre care 5 ani de manager. Dar nu credeți că în viziunea la Gavrilița 5 se are în vedere activitate de manager în instituțiile de stat (în sectorul public) sau internaționale. Suficient să fii ”nacialinic” la un SRL și totul e OK. Drept exemplu admiterea la concurs candidatului Iurie Gorea care a activat ca inspector la vamă iar apoi în calitate de director de SRL. Este un ”super” candidat pentru funcția de director la vamă.
3. Componența și competența membrelor Comisie de concurs nu poate rezista la ori ce critică.
Nici un membru nu are idee de activitate vamală. Ce a fost confirmat și de dl Muravschi (fost ministru economie, persoană cu o reputației excelentă), relatând că experiența membrilor Comisiei constă în faptul că maximum au traversat de 2 ori frontiera.
Așa componență a dorit dna Gavrilița ca să nu fie Împiedicată în realizarea scopului său. Faptul că nu a fost atras în Comisie cel puțin pentru consultații expertul înalt al Uniunii Europene acreditat pe lîngă Min. Fin. și vamă – dl Rozario ne dovedește clar intenția reală a Gavriliței.
Competența ”înaltă” a membrelor Comisiei de dovedește următoarele:
1. Admiterea la concurs a dlui Sava Maimescu, care nici nu are dreptul conform legii cu privire la Serviciul Vamal de a activa în vamă deoarece a fost concediat pe articol, confirmat și prin decizia instanței de judecată.
2. Admiterea la concurs a dlui Vladislav Șveț. În luna septembrie a anului curen Procuratura a intentat proces penal pe faptul tentativei de hărțuire sexuală.
3. Admiterea la concurs a lui Iurie Gorea, deoarece a fost ”nacialinic” mai mult de 5 ani la un SRL.
4. Admiterea la concurs a lui Marin Gospodărenco care a fost implicat în scandalul de recensământ al populației din 2014.
Reieșind din cele expuse și apare la suprafață candidatura dnei Natalia Calenic – protejată de către Gavrilița.
Dacă nu credeți – mai așteptați un pic. Mai ales ca cu nerăbdare așteaptă numirea în funcție de director a Nataliei Calenic – domnul ”boy friendul” Croitoru Corneliu, finul lui Alexandru Vîlcu – membru al Partidului Democrat și deținător al unei cote de acțiuni în Duty-free. Croitoru visează să devină adjunct al directorului sau șef la vama Chișinău.

Comentarii

comentarii


3 Comments

  • Alex Vilcu |

    Alexandru Vilcu , membrul PD , are you insane ? Ești sigur de acest lucru domnule autor ?

  • Alex Vilcu |

    Mesajul transcris / publicat pe blogul lui Eugen .daca vreți sa păreți atit de veridici și cinstiti , ar fi bine sa verificați Info . In fine , e o minciuna …. și fiecare își va face concluzii . Good luck

So, what do you think ?