fbpx

La Agenția Proprietății Publice e „Полный ПиПеЦ”

Să începem cu o notă amuzantă (și totodată tristă pentru țară la general).

Pe data de 18 septembrie, directorul Agenției Proprietății Publice (APP) a prezentat, și aici citez de pe site: „situația economico-financiară actuală a Întreprinderii de Stat Moldtelecom„. Acum vă invit pe toți care aveți telefonie sau televiziune de la Moldtelecom să intrați și să vedeți cum se numește compania. Moldtelecom niciodată nu a fost Întreprindere de Stat. Ea mereu a fost Societate pe Acțiuni. Asta e o dovadă rapidă a competenței șefului de la APP și a echipei acestuia.

Și acum trecem la lucruri serioase raportate de către oameni care știu și care se va întinde pe un șir de însemnări pe acest blog fain și drag nouă.

În această primă însemnare este o scurtă prezentare, pe capitole a ceea ce se întâmplă în APP.

Administrarea Întreprinderilor de Stat și Societăților de Acțiuni din subordine

Deşi au fost preluate la finele anului 2018 de APP de la ministere entităţile enumerate, deja având o situaţie economică precară, în cele 100 de zile de guvernare dezastrul s-a dublat datorită incompetenţei Directorului General al APP, care habar nu are ce înseamnă indicatori de performanţă la întreprinderi.

În administrarea APP sunt 218 entități dintre care 146 întreprinderi de stat și 72 societăți pe acțiuni cu cota statului.

Vă enumerăm ce se întîmplă în cîteva domenii ale economiei, cele mai importante:

Agricultură – majoritatea întreprinderilor sunt supraîndatorate, sunt în prag de faliment sau în procedură de insolvabilitate. Terenurile incluse în anexa la Legea 668/1998 sunt utilizate ilegal de către proprietarii privați şi însuşite prin scheme frauduloase. Astfel circa 21000 ha din anexa la Legea 668/1998 nu au nicio strategie de administrare.

Construcții și Imobiliare – nu au contracte încheiate, se utilizează forțe de muncă și sursele administrative pentru utilizarea proiectelor către companiile afiliate administratorilor.

Energetica și Comunicații – administratorii controlează procesele de achiziții în scopuri personale pentru îmbogățiri.

Industrie – întreprinderile sunt inactive, unica sursă întreținerea întreprinderilor din mijloacele obținute din darea în locațiune a bunurilor întreprinderilor;

Comerț – întreprinderile din acest domeniu sunt majoritatea falimentate.

Vinificație – întreprinderile din acest domeniu sunt majoritatea falimentate și supraîndatorate.

Externe – întreprinderile din acest domeniu sunt majoritatea falimentate.

Cultură, Didactică, Poligrafie, Publicații – sunt inactive, practic nu funcționează nici una.

Despre întreprinderele din domeniul irigării doar pomenim. Ca de morți sau de bine sau deloc. Ap noi doar pomenim că de bine nu avem ce scrie. Deloc.

Și acum, tradițional, o serie de întrebări către responsabilii din domeniu:

  1. De ce pînă în prezent, fiind identificate aproximativ 160 de terenuri proprietate de stat transmise în locațiune (pînă la venirea dlui Moraru în funcţie) nu s-a dispus reîncheierea contractelor de arendă/locaţiune cu APP. Dl Moraru a fost informat cu privire la această situație. Sau poate el consideră că bugetul de stat nu are nevoie de bani?
  2. De ce conducerea actuală a APP și a Ministerului Economiei, nu doreşte să facă ordine în terenurile agricole proprietate de stat incluse în anexă la Legea 668/1998? Există notă informativă care se face a nu fi observată. De ce Comisia şi-a stopat activitatea deși au fost rezervate în acest an şi transferate pe contul APP de la buget 1,5 mil. lei pentru realizarea lucrărilor de inventariere a terenurilor agricole. De ce conducerei APP în persoana dlui Moraru îi este în cot nu numai de terenurile agricole proprietate de stat dar şi de restul terenurilor transmise în administrarea APP prin Hotărârea de Guvern nr. 161/2019.
  3. Și la capitolul delimitarea terenurilor proprietate publică după domenii şi aparteneţă conform Programului de Stat, cu finanţare din surse externe – Banca Mondială sunt rezerve, deoarece există riscul ca APP în persoana conducătorului actual să rateze cu brio realizarea Programului. Doar un exemplu: până în prezent nu este aprobată componenţa Comisiei de delimitare masivă pe raionul Ocniţa şi nici instrucţiunea de funcţionare a comisiei de delimitare. De ce? Ar fi bine dnul Moraru să explice deși a fost informat de nenumărate ori inclusiv de ASP.

Este foarte posibil să nu fi înțeles multe lucruri din această însemnare. În principiu este o mică carcasă la care vor fi adăugate, pe parcursul săptămânii viitoare, câteva exemple concrete de sabotaj public al proprietății publice de către directorul Moraru și subalternii acestuia.

Și da, eu o lună în urmă vă spuneam că acest Eugeniu Moraru este cumătrul ministrului Vadim Brânzan.

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?