fbpx

Mihai Moldovanu și liberaștii lui, țarioci peste spitalul Nr1 ?

Însemnarea de mai jos este una plină de termeni juridici și, pe alocuri neclari pentru unii dar sunt exact în conformitate cu norma legală și sunt argumente despre uzurparea puterii de către clica liberastă a lui Mihai Moldovanu. Ei decid totul în Spitalul Nr1 și în general în sistemul de sănătate din Chișinău 🙁

Totodată pe final sunt o serie de legături către documentele care demonstrează o dată în plus cât adevăr conține acest text.

Prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/46 din 05 septembrie 2013 a fost modificată componența Consiliilor Administrative ale Instituțiilor medico–sanitare publice municipale după cum urmează: reprezentatul fondatorului, consilier municipal – președinte; reprezentantul Agenției Teritoriale Chișinău a Companiei Naționale de Asigurări Medicale – membru, reprezentantul colectivului de muncă – membru, șeful/șeful adjunct al Direcției sănătății – membru și reprezentantul Organizației nonguvernamentale – membru. Totodată, prin pct. 2 al Decizii menționate supra a fost aprobată componența nominală a Consiliilor Administrative ale instituțiilor medico – sanitare publice municipale, iar la IMSP SCM Nr. 1 a fost delegată următoarea componență nominală: Fondatorul – Consiliul Municipal Chișinău (Președinte) – Victor Gurău; Agenția teritorială Chișinău a CNAM (membru) – Nicolae Tafiani; Șeful Direcției Sănătății – membru; reprezentantul colectivului de muncă a IMSP SCM Nr. 1 (membru) – Varvara Simionică și respectiv un reprezentant a organizației nonguvernamentale.

Ulterior, la 17 octombrie 2016 apare un proces verbal neînregistrat și fără număr, al ședinței Comisiei permanente a Consiliului municipal Chișinău, pentru atestarea și autorizarea reprezentanților municipiului Chișinău, prin care se prezumă a fi atestate candidaturile propuse, fiindu-le determinat gradul de corespundere a candidațiilor pentru funcția de membru a Consiliilor Administrative ale Instituțiilor medico sanitare publice. Acest fapt însă nu denotă calitatea lui de membru în Consiliile Administrtive a IMSP, or deciziile comisiilor de profil, conform pct. 15 al Legii Nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale reglementează, Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv. Așadar, componența nominală a Consiliilor Administrative ale Instituțiilor Medico Sanitate Publice putea fi modificată și aprobată nemijlocit prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău, fapt ce nu a avut loc,

Nefiind o altă Decizie a Consiliului Municipal Chișinău, cu privire la modificarea componenței Consiliilor Administrative a IMSP, la data de 19.10.2016, un grup de persoane s-au autoproclamat în calitate de membri a consiliului Administrativ a IMSP SCM Nr. 1 și anume Moldovanu Mihail – șeful direcției sănătate, Ion Cebanu – consilier municipal, V. Gusainschi– Directorul Agenției Teritoriale de Asigurări în Medicină Centru, Iurie Dondiuc– directorul SCM nr. 1, V. Simionică – președintele comitetului sindical, iar la data menționată supra au convocat o ședință lărgită a pseudo Consiliului Administraitv, la care au pus la ordinea de zi și au votat o serie de subiecte care le convineau acestora, cum ar fi «aprobarea unor contracte în valoare mai mare de 50.000 lei pentru trimestrul III al anului 2016», formarea stocului de medicamente sau chiar modificarea organigramei, prin comasarea secțiilor, pentru a scăpa de doctori incomozi, astfel pe lângă faptul că Consiliul Administrativ al unei Instituției medico sanitare publice nu are atribuții de a efectua modificări în organigrama instituției, acest drept revindu-i exclusiv fondatorului (art. 4 al Legii nr. 411 din 28.03.1995 cu privire la ocrotirea sănătății), componența consiliului Administrativ este una falsă, care NU a fost instituită de Consiliul Municipal Chișinău.

În concluzie, componența nominală a Consiliilor Administrative ale Instituțiilor Medico Sanitate Publice putea fi modificată și aprobată nemijlocit prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău, fapt ce nu a avut loc, respectiv în lipsa unei modificări sau aprobări a Consiliului municipal Chișinău a componenței nominale a Consiliilor Administrative a Instituțiilor medico sanitare publice, competentă rămâne a fi cea din decizia CMC nr. 7/46 din 05 septembrie 2013, iar în cazul expirării mandatelor de către membri, toate întrebările sunt rezolvate de către Fondator. Mai mult ca atât statutul de președinte nicidecum nu putea reveni șefului Direcției Sănătate a mun. Chișinău, Mihai Moldovanu, întrucât atât prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/46 din 05 septembrie 2013, calitatea de președinte a consiliului îi revine nemijlocit fondatorului, adică președinte în cadrul consiliilor administrative poate fi doar un consilier municipal, prevederile analogice sunt prevăzute și în pct. 13 al Regulamentului Nr. 03/20-99 din 26.04.2006 cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Totodată, în componența respectivă autoproclamată ca consiliul administrativ al IMSP al SCM Nr. 1 a lipsit reprezentantul unei organizații nonguvernamentale de sănătate, iar regulamentul menționat supra, cât și Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 7/46 din 05 septembrie 2013 nu îi acordă șefului Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu nici măcar dreptul de a fi membru în cadrul Consiliilor Administrative a IMSP.

Așadar, pe lângă faptul că ședința Consiliului Administrativ a IMSP a fost prezidată de către un președinte care a fost ales de către așa-zisul Consiliul Administrativ din 19.10.2016, la propunerea directorului IMSP SCM Nr. 1, ceea ce contravine normelor imperative, ori acesta urmează a fi ales din rândul Consilierilor Municipali, inclusiv ceilalți membri nu au fost numiți de către Consiliul Municipal Chișinău, iar ca rezultat ei neavând calitate de membru a Consiliului Administrativ a IMSP SCM Nr. 1, toate deciziile acestora fiind lovite de nulitate. Or potrivit pct. 19.1 al Statului Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, Consiliul Administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 4 ani, iar pct. 19.3 din același Statut relevă: În cazul în care împuternicirile Consiliului Admnistrativ au încetat și nu a fost instituit un nou Consiliu Administrativ, toate chestiunile ce țin de competența consiliului administrativ se soluționează de către Fondator, la propunerea directorului.

Pseudo consilii ale spitalului

Componența consiliului creat în 2013

Consiliul administrativ al ISMP SPitalul Nr1

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?