fbpx

Raportul comisiei de anchetă a Parlamentului asupra cazului de vânzare a armamentului din dotarea Forțelor Armate

Acest raport nu se prea găsește pe site-ul parlamentului. Explic care-i situația cu el.

Zilele trecute cei de la Centrul de Investigații Jurnalistice, care se află lângă ambasada Azerbaijanului, au afișat un baner de susținere a unei jurnaliste închise de regimul de la Baku. A venit cineva de la ambasadă și i-a amenințat după.

Atunci mi-am amintit de cazul când Filat își cerea scuze, la Varșovia, de la Aliev pentru faptul că Moldova a vândut armament Armeniei.

Totul începuse de la o simplă postare pe facebook și mai apoi pe un simplu blog. De altfel nu mai afla nimeni 🙂

Mi-am amintit de faptul că așa și nu văzusem raportul comisie de anchetă parlamentare.

Iată-l. Este cam lung dar totodată este și interesant.

Lecturare plăcută.

////

Raportul comisiei de anchetă a Parlamentului asupra cazului de vânzare a armamentului din dotarea Forțelor Armate

Comisia de anchetă a Parlamentului în legătură cu vânzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate a fost creată prin Hotărârea Parlamentului nr. 204 din 20.10.2011 drept urmare a sensibilizării opiniei publice în cazul, legat de exportul armamentului moldovenesc în condiții suspecte.

Comisia de anchetă a fost creată după ce societatea civilă s-a sesizat în privința unui avion de transport IL-76 TD, nr. de bord EK76599, care a aterizat inițial la Aeroportul Chișinău (12 septembrie), apoi la Aeroportul Mărculești (13 septembrie) pentru a transporta armament din dotarea Armatei Naționale cu destinația Armenia.

Obiectivul Comisiei a fost investigarea cazului de export al munițiilor de către Ministerul Apărării prin contractele negociate și semnate de acesta la 5 iulie 2011 și 23 august 2011.

În urma examinării materialelor acumulate pe marginea acestui caz s-au stabilit următoarele:

Lotul de armament, contractat prin contractele nr.1/2011, din 05 iulie 2011, și nr.2/2011, din 23 august 2011, a fost livrat prin una și aceeași companie, care a și încheiat contractele respective cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Compania respectivă este o companie letonă „Latspeceksports’” SIA.

Contractul din 05 iulie 2011 conținea specificații de muniții care în urma înțelegerilor urma să ajungă atât în Ucraina, cât și în Armenia. Contractul din 23 august 2011 conținea specificații predestinate doar Republicii Armenia.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Apărării, la momentul convocării Comisiei de anchetă, din Moldova au fost exportate muniții, specificate în aceste contracte în masă totală (conform autorizațiilor de export a mărfurilor strategice și a Confirmării din partea armeană) – 50 186 kg. La momentul convocării Comisii de anchetă, munițiile predestinate utilizatorului din Ucraina nu au părăsit teritoriul Moldovei, iar munițiile predestinate Armeniei au fost transportate de avionul de transport IL-76 TD al companiei avia armene AYK AVIA, sosit din Bengazi (Libia), care a decolat cu marfa respectivă la 13.09.2011 din Aeroportul Mărculești. Datele prezentate de Serviciul de Informații și Securitate atestă că același avion s-a întors în Moldova (Mărculești) la 14.09.201 1 pentru a transporta a doua parte de încărcătură, însă, în legătură cu faptul că autoritățile Moldovei au inițiat o verificare suplimentară a tranzacției, avionul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova pe data de 16.09.2011 fără a prelua stocul de marfă preconizat.

În urma examinării actelor prezentate în adresa Comisiei de anchetă privind achitarea taxelor aeroportuare pentru această navă s-a constatat că taxele aeroportuare au fost achitate de comandantul navei Gredin în numerar. Astfel, pentru staționarea navei la Chișinău au fost achitate sume în valoare de 905 dolari, 1759 dolari, precum și 396 euro. Pentru staționarea navei la Mărculești în contabilitatea Aeroportului Internațional Mărculești a fost achitată suma de 1232 dolari.

Potrivit documentelor prezentate de Ministerul Apărării, istoria contractelor menționate începe la 14.02.2011 și 02.03.2011, când compania letonă „Latspeceksports” SIA a solicitat Ministerului Apărării al Republicii Moldova achiziționarea unor active ale Armatei Naționale.

Ministerul Apărării, precum și președintele Comisiei guvernamentale pentru comercializarea activelor Forțelor Armate, viceprim-ministru, dl. Valeriu Lazăr, consideră că intermediarul a prezentat certificatele de utilizator final, necesare în cazuri de export de armament, prin care se menționau utilizatorii finali – întreprinderi din Ucraina și Ministerul Apărării din Armenia. Comisia de anchetă a identificat că Certificatele de utilizator final pentru armamentul livrat întreprinderii din Ucraina într-adevăr este eliberat companiei „Latspeceksports” SIA. Totodată, actele prezentate Comisiei de anchetă atestă că Certificatul de utilizator final pentru armamentul destinat Armeniei era eliberat de Ministerul Apărării armean nu pentru compania letonă „Latspeceksports” SIA, cu care Ministerul Apărării al Republicii Moldova a avut obligații contractuale, ci pentru compania offshore MOSSTON ENGINEERING LTD. din Seychelles.

În aceeași perioadă au solicitat achiziționarea unor active ale Armatei Naționale compania bulgară „EMCO” EOOD. precum și două companii ucrainene S.A. Holding ”Ucrspețtehnica” și ”Ucrspețexport”. Ulterior a parvenit informație din partea serviciilor speciale ucrainene precum că aceste companii nu sunt autorizate pentru a exporta astfel de armament.

La începutul lunii martie 2011 Ministerul Apărării a tăcut interpelări către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Serviciul de Informații și Securitate referitoare la reputația companiilor solicitante de a negocia tranzacții de achiziționare a activelor Armatei Naționale.
La 07.04.2011 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a comunicat Marelui Stat Major al Armatei Naționale despre lipsa de obiecții atât în privința companiei letone „Latspeceksports” SIA, cât și în privința companiei bulgare „EMCO” EOOD.

În privința companiei bulgare „EMCO” EOOD, Serviciul de Informații și Securitate a informat Marele Stat Major al Armatei Naționale la 18.03.2011 că, potrivit verificărilor preventive, aceasta a fost evidențiată în plan internațional ca un potențial exportator ilicit de armament și tehnică militară către țările cu risc sporit și i-au fost aplicate sancțiuni ONU de restricționare a acestui gen de comerț, în același răspuns, semnat de Directorul adjunct Valentin Dediu, Serviciul de Informații și Securitate sugerează condiționarea raporturilor cu compania bulgară „EMCO” EOOD de respectarea strictă a prevederilor legislației în vigoare și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, oferindu-se să revină cu informații în cazul acumulării datelor suplimentare.

Ministrul Apărării, dl Vitalie Marinuța a declarat în cadrul audierii că răspunsul oficial din partea SIS a fost considerat drept aviz negativ, fapt ce a condus la întreruperea oricăror relații cu alt pretendent la acest lot – reprezentanții companiei bulgare. în același timp, potrivit afirmațiilor dlui Valentin Dediu în cadrul audierii, răspunsul SIS privind compania „EMCO” EOOD nu poate fi considerat drept aviz negativ.

La 12.05.2011, Serviciul de Informații și Securitate, în persoana șefului Direcției contrainformații militare Oleg Panțiru, a comunicat Comandamentului Logistic al Armatei Naționale că nu dispune de informații compromițătoare în privința companiei letone SIA „Latspeceksports”.

La 04.05.2011, când procesul de negocieri cu compania letonă SIA „Latspeceksports” era în plină desfășurare, Serviciul de Informații și Securitate a recepționat prin sisteme de telecomunicații speciale de la Serviciile speciale ale Bulgariei un răspuns, potrivit căruia, compania bulgară „EMCO” Ltd este unul din principalii exportatori ai producției speciale din Bulgaria și până la acel moment nu erau identificate date sigure privind activități neautorizate în domeniul comerțului extern cu arme.

Serviciul de Informații și Securitate, la 16.05.2011, în persoana Directorului Gheorghe Mihai a comunicat ministrului apărării Vitalie Marinuța că, în conformitate cu legislația Bulgariei, compania bulgară „EMCO” Ltd este licențiată ca exportator de arme, deținând licență deplină cu dreptul de a exporta, importa și transfera armament (numărul licenței L-15.1.19/24.02.2009 valabilă până la 24.02.2012).

între timp, la 12.05.2011, cu șapte zile după primirea răspunsului din Bulgaria și cu patru zile înainte de a fi ajuns acest răspuns de la SIS la MA al RM, Comisia permanentă pentru stabilirea prețurilor la surplusul de materiale destinate comercializării, desemnată prin ordinul ministrului apărării nr. 145 din 04.05.2011, deținând răspunsul Serviciului de Informații și Securitate din 18.03.2011 privind sancțiunile ONU aplicate companiei bulgare „EMCO” Ltd, a hotărât inițierea procedurii de comercializare a articolelor solicitate de compania letonă „Latspeceksports” SIA din activele Armatei Naționale.

Ulterior, la 24.06.2011, cînd Ministerul Apărării era deja în posesia răspunsului Serviciului de Informații și Securitate din 16.05.2011 referitor la credibilitatea companiei bulgare „EMCO” Ltd , Comisia guvernamentală pentru comercializarea activelor Forțelor Armate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.61 din 24.01.2002, a hotărât de a permite negocierile și încheierea contractului de realizare a activelor militare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și compania „Latspeceksports” SIA. In anexa aprobată de comisia guvernamentală sub președinția Dlui Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, apare un articol suplimentar (Mașina de control și testare “КПМ 9В868″ din complexul “ȘTURM-S” în valoare de 113750 lei/unitate) comparativ cu anexa aprobată de comisia departamentală.

Astfel, a avut loc decizia de inițiere a negocierilor și încheierea contractului cu un singur cumpărător, fără organizarea concursului de achiziționare a activelor Forțelor Armate. Această decizie a fost luată în lipsa vreunei decizii a Guvernului privind comercializarea unor active prin tratative directe cu potențialii cumpărători, fără desfășurarea concursurilor de comercializare, așa cum prevede pct.4.1 din Regulamentul privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.283 din 17.02.1999.

Aceeași Hotărâre nr.283 statuează expres că, Comisia guvernamentală examinează propunerile colegiilor ministerelor și autorităților administrative centrale respective privind comercializarea activelor și prezintă Guvernului recomandările sale (pct.3.10), iar Guvernul, în cadrul ședinței sale, aprobă propunerile Comisiei guvernamentale și le remite Parlamentului (pct.3.11). în Parlament, propunerile Guvernului privind vânzarea activelor Forțelor Armate sânt examinate de Comisia pentru securitatea națională, apărare și ordinea publică (pct.3.12). Ca în final, Parlamentul să examineze propunerile Guvernului după audierea, în ședință închisă, a raportului Comisiei guvernamentale și a coraportului Comisiei pentru securitatea națională, apărare și ordinea publică și să aprobe listele prezentate (pct.3.13).

La 15.12.2011, prin scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr.6/2270, Directorul adjunct Valentin Dediu comunică Comisiei parlamentare de anchetă privind vânzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate faptul că, în cadrul unei întrevederi bilaterale cu omologii din Letonia, fără a fi prezentate careva documente, serviciile speciale ale Republicii Letone au furnizat următoarele date:

„Pentru realizarea operațiunilor de comercializare sau tranzit a mărfurilor în parte, îndeosebi a celor ce țin de armament și produse cu dublă destinație, sunt necesare autorizații separate. La momentul negocierilor și semnării contractelor cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova, compania „Latspeceksports” nu deținea aceste autorizații. În mod particular lipsea licența pentru intermedierea tranzacției cu armamentul spre Republica Armenia (în certificatul de utilizare finală în calitate de intermediar figurează compania MOSSTON ENGINEERING LTD). Solicitarea respectivului document pentru Ucraina a fost inițiată după încheierea contractului cu partea moldavă;

Nerespectarea procedurii de obținere a licențelor menționate a servit temei pentru Poliția de Securitate a Ministerului de Interne a Republicii Letone pentru inițierea unei cauze penale, în baza articolelor din Codul penal cu referire la traficul ilicit de produse strategice și nerespectarea interdicțiilor OSCE la capitolul dat. In calitate de figurant inițial pe dosar este directorul companiei „Latspeceksports” Ivo Antons;

La fel a fost constatată încălcarea legislației letone prin faptul că la faza negocierilor și semnării contractelor cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova au participat și persoane neangajate la compania „Latspeceksports”, nelegitim împuterniciți prin procură de către Ivo Antons să semneze acte ce țin de comercializarea sau tranzitul acestei categorii de producție”.

Este de menționat și faptul că, la 15.09.2011 pe cazul vânzării armamentului respectiv s-a autosesizat și Procuratura Generală, care a dispus, în persoana șefului secției investigații și interacțiuni în Forțele Armate Ion Dediu, executarea controlului privind respectarea legislației la subiectul comercializării activelor Armatei Naționale.

Procuratura Generală a prezentat Comisiei de anchetă Nota la acest subiect, executată la 30.09.2011 de procurorul Ion Dediu care conține la final concluzia: ”Din punct de vedere juridic tranzacția este legală iar economic de succes”.

în cadrul audierii la ședința Comisiei de anchetă, procurorul Ion Dediu a declarat că și-a formulat concluziile ”în baza materialelor prezentate la Procuratură”. în același timp, procurorul a mărturisit că nu a văzut cea de-a doua scrisoare din partea SIS referitor la lipsa de obiecții față de compania bulgară. Totodată, procurorul Ion Dediu a declarat în cadrul audierilor că ”se poate de considerat că a avut loc concurs”.

De menționat, că faptul vânzării armamentului de către Moldova într-o țară care se află în conflict cu unul din partenerii regionali ai Moldovei a stârnit reacții negative atât în Moldova, cât și în afara țării, acest subiect fiind discutat la nivel înalt în cadrul întrevederilor persoanelor oficiale din Moldova și Azerbaidjan. în acest context, Comisia de anchetă a solicitat explicații din partea responsabililor de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru a vedea motivele de care s-a ghidat la momentul autorizării afacerii acest organ central, responsabil de promovarea imaginii țării pe plan internațional.

Astfel, în cadrul audierilor, viceministrul afacerilor externe și integrării europene Andrei Popov a declarat că, la ședința Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, din care face parte, din 24 iunie 2011. destinația livrării de armament Republica Armenia nu figura. La audieri în fața Comisiei dl Popov a declarat că, la ședința din 8 iulie, văzând că cvorumul este asigurat, el a plecat fără a asista la ședință. Respectivul oficial a și recunoscut în cadrul ședinței Comisiei de anchetă că acest contract necesita o atenție mai sporită din partea lui.

Potrivit procesului-verbal al Comisiei guvernamentale pentru comercializarea activelor Forțelor Armate, din 19 august 2011, prin care s-a permis comercializarea armamentului către compania „Latspeceksports” SIA, decizia a fost luată în prezența șefului direcției NATO a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene Mariana Roibu, în lipsa unor împuterniciri legale stabilite prin Hotărâre de Guvern. Dl viceministru de externe, Andrei Popov, a recunoscut în fața Comisiei de anchetă că ”MAEIE târziu s-a sesizat în această vânzare spre Armenia”.

Depozițiile viceministrului de externe, dlui Andrei Popov, merită o deosebită atenție. In timp ce respectivul oficial declara că Ministerul din care face pane nu cunoștea despre destinația ”Armenia” a armamentului, președintele Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, dl Valeriu Lazăr, a oferit Comisiei de anchetă extrase din procese-verbale ale ședințelor Comisiei din 08.07.2011 și 06.09.2011, la ambele, conform extrasului, fiind prezent viceministrul de externe, dl. Andrei Popov. Astfel, în procesul-verbal este consemnată decizia unanimă a respectivei Comisii, inclusiv în prezența dlui Andrei Popov, permisiunea Ministerului Apărării de a exporta în Ucraina și Republica Armenia a tehnicii militare, rachetelor antitanc și rachetelor nedirijate reactive, prin intermediul companiei ,,Latspeceksports” SIA din Republica Letonia. Mai mult, la data de 06.09.2011 aceeași Comisie, la fel în prezența dlui Andrei Popov (potrivit procesului-verbal), s-a convocat special pentru a decide eliberarea autorizației de export de muniții exclusiv pentru Republica Armenia. Drept urmare a votului unanim al membrilor Comisiei, s-a decis ”De a permite Ministerului Apărării exportul în Republica Armenia a 9 un. de instalații de lansare a rachetelor dirijate antitanc și 1017 buc. de rachete dirijate antitanc, prin intermediul companiei ,.Latspeceksports” SIA din Republica Letonia, conform contractului încheiat”. Din procesele-verbale oferite Comisiei de anchetă de către președintele Comisiei interdepartamentale rezultă clar că în cadrul acestor două ședințe nimeni din membrii Comisiei interdepartamentale nu a avut vreo obiecție față de exportul de muniții în Republica Armenia.

Ulterior, după crearea Comisiei de anchetă, MAEIE a oferit Comisiei de anchetă documente oficiale potrivit cărora autoritățile letone au confirmat pentru Ambasadorul Moldovei la Riga că “Comitetul național responsabil pentru circulația mărfurilor strategice nu a eliberat companiilor letone licențe, care ar permite acestora tranzitarea bunurilor militare prin sau din Republica Moldova“. Referitor la Licența nr.13 la care s-a referit Ministerul Apărării al Moldovei la momentul încheierii contractului cu compania letonă Oficialii letoni au asigurat prin căi diplomatice autoritățile moldave că „Latspeceksports” SIA într-adevăr deține o astfel de Licență Generală eliberată în mod legal de Ministerul Apărării leton. Insă, potrivit autorităților letone, o astfel de licență “are o rază limitată, adică permite agentului economic operațiuni de vânzare-cumpărare a armelor și materialelor speciale pe teritoriul Letoniei, precum și cumpărarea acestui fel de marfa militară pe întreg teritoriul al UE pentru a o importa doar în Letonia. Pentru operațiuni comerciale atotcuprinzătoare, cum în cazul cu Republica Moldova, este necesară o Licență, delivrată de ministerul Afacerilor Externe al Letoniei, în cadrul căruia este format un comitet interministerial, asistat de serviciile speciale ale Letoniei14. Ministerul de externe leton a comunicat autorităților moldave că compania „Latspeceksports” SIA nu deținea o astfel de Licență, care i-ar permite operațiunea comercială cu armamentul moldovenesc, care a avut loc.

Tot în cadrul audierilor, s-a constatat că în zilele când pe teritoriul Republicii Moldova a sosit avionul de transport IL-76 TD pentru a transporta muniții, șeful Direcției generale contrainformații militare a Serviciului de Informații și Securitate dl Stanislav Melnic a solicitat deplasarea colaboratorilor operativi la Aeroportul Internațional Mărculești pentru asigurarea contrainformativă a proceselor de comercializare, transportare și depozitare a activelor comercializate de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova companiei „Latspeceksports” SIA – utilizator final fiind Ministerul Apărării al Republicii Armenia, însă Directorul adjunct al SIS , dl Valentin Dediu, nu a acceptat această deplasare.

S-a mai constatat că, deși în contractele examinate este indicat că ele se semnează cu una și aceeași persoană din partea letonă, aceste documente poartă aparent semnături diferite pentru partea letonă. Reprezentanții Ministerului Apărării au explicat această diferență de semnături prin faptul că “persoana are două feluri de semnături44. Membrii Comisiei de anchetă au atras atenția factorilor de decizie din partea MA că potrivit actelor primite de la acest Minister, la ședința Comisiei de negociere în scopul semnării contractului de realizare a activelor militare între MA al RM și compania „Latspeceksports” SIA, în care s-au decis specificațiile de armament contractat au fost admise două persoane (Constantin Soloduha și Michail Feofemov), care potrivit datelor Serviciului Grăniceri, nu au avut intrări/ieșiri în/din Republica Moldova. La fel, s-a constatat că Ministerul Apărării al Republicii Moldova a admis accesul la informație confidențială a unor persoane străine, care reprezentau compania letonă în baza unui document, numit «Довереность», dar care nu conține date depline de identificare.

Până la urmă, nu se cunoaște concret numele persoanei care a semnat contractele din partea letonă în condițiile în care semnatarul declarat din partea letonă a contractelor, directorul companiei ”Latspeceksports” SIA, Ivo Antons, la fel, nu a traversat frontiera Republicii Moldova. După cum s-a menționat, semnăturile din partea letonă la cele două contracte au fost aparent vizibil diferite. Dacă să admitem că semnătura aparține celui care s-a prezentat diept ”К. Салодухин”, atunci semnătura celui care a participat la ședința Comisiei de negociere în scopul semnării contractului de realizare a activelor militare sub numele de „Constantin Soloduha”, la fel diferă de mostră de semnătură care se conține în ”Довереность” de la compania letonă care permite semnarea în numele ei a contractelor.

în cadrul audierilor, ofițerul responsabil de semnarea contractelor respective, actele de predare-primire a mărfii erau semnate de partea letonă prin corespondență”, aceste persoane nefiind la momentul livrării la aeroportul Mărculești. In același timp, ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, a raportat comandantului Suprem al FA, prin scrisoarea 11/1375, din 20.09.2011, precum că ”actele de predare-primire a activelor contractate au fost semnate în ziua planificată pentru transportare”. Aici menționăm că, potrivit datelor Serviciului Grăniceri, persoana care figurează ca semnatar în Actul de predare-primire a munițiilor, nu a traversat frontiera Republicii Moldova.

În cadrul ședințelor Comisiei a fost audiat și administratorul ÎS Aeroportul Internațional Mărculești, dl Sergiu Ciobanu. Întreprinderea respectivă este în subordinea Ministerului Apărării, respectiv nu există niciun fel de suspiciuni referitor la alegerea aeroportului pentru încărcarea lotului de marfa militară. Membrii Comisiei au atras atenția că, potrivit unor materiale foto, anexate la dosar, camioanele auto, care au transportat munițiile de la baza militară Florești către Aeroport, au fost unele civile, fapt care implica necesitatea unor permisiuni speciale pentru acces pe pistă de zbor. La solicitările Comisiei, administratorul nu a putut explica proveniența transportului auto, precum și în baza căror acte acestuia i-a fost permis intrarea pe teritoriul păzit al aerodromului.

Administratorul Aeroportului, la fel, nu și-a putut reaminti care persoane străine au întâmpinat avionul, fapt cunoscut din descifrarea convorbirilor echipajului. Dl Ciobanu a comunicat Comisiei că a avut indicația doar de a asigura aterizarea, încărcarea și decolarea avionului.

Examinând documentele privind executarea clauzelor contractuale membrii Comisiei de anchetă au atras atenția că lotul de muniții, confirmat de către Ministerul Apărării Republicii Armenia și lotul de muniții semnat prin Actul de predare-primire nu corespund întocmai. Astfel, prin actul de primire-predare se confirmă recepționarea de către contractant a Rachetelor S-8 KOM în număr de 1344 bucăți, în timp ce Ministerul Apărării al Republicii Armenia nu a confirmat recepționarea acestora. în acest context Ministrul Apărării domnul Vitalie Marinuța a declarat că aceste unități nu au părăsit teritoriul Republicii Moldova și se află în depozitele Ministerului Apărării.

Comisia a atras atenția asupra modalității de clasificare a materialelor ce țin de această tranzacție la compartimentul „Confidențial” în timp ce Lista activelor Armatei Naționale propuse spre comercializare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.458 din 30.07.2011 cu toate modificările ulterioare este publică. S-a constatat că majoritatea corespondenței a fost ținută prin intermediul fax-ului și e-mail-ului, în original figurînd doar cîteva acte.

Comisia atrage atenția Parlamentului că, în pofida solicitării Comisiei de anchetă de a suspenda executarea contractelor menționate până la terminarea anchetei, Secretarul Consiliului Suprem de Securitate domnul Iurie Richicinschi a înaintat o Notă comandantului suprem al forțelor armate în care a solicitat continuarea livrărilor armamentului contractat de compania letonă. Drept urmare a acestei Note Președintele interimar Dl Marian Lupu a permis continuarea livrării armamentului.

Din materialele parvenite în adresa Comisiei de anchetă și constatările din cadrul audierilor se poate concluziona că, la comercializarea lotului de armament din posesia Armatei Naționale prin tratative directe cu un singur cumpărător, tară desfășurarea concursului de comercializare, au fost încălcate prevederile Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.283 din 17.02.1999.

Materialele anexate la dosar arată că negocierea și încheierea tranzacției respective cu compania letonă „Latspeceksports” S1A au fost efectuate în baza răspunsului intermediar al Serviciului de Informații și Securitate din 18.03.2011 privind sancțiunile ONU aplicate companiei bulgare „EMCO” Ltd, răspunsul final al Serviciului de Informații și Securitate din 16.05.2011 referitor la credibilitatea companiei bulgare „EMCO” Ltd rămânând în afara atenției Comisiei guvernamentale pentru comercializarea activelor Forțelor Armate. în același timp, în lipsa unei decizii a Guvernului privind comercializarea unor active prin tratative directe cu potențialii cumpărători, nu a fost organizat concursul de achiziționare a activelor Forțelor Armate.

Persoanele responsabile de semnarea contractului nu au putut da răspuns în baza cărui temei au fost încheiate contractele de livrare a armamentului Ministerului Apărării al Republicii Armenia prin intermediul companiei letone „Latspeceksports” SIA, cînd în certificatul de utilizator final, semnat de Ministrul adjunct al apărării al Republicii Armenia. în calitate de intermediar figurează compania MOSSTON ENGINEERING LTD și nu compania letonă. La fel, s-a constatat că semnătura oficialului armean a fost confirmată de I Secretar al Ambasadei Republicii Belarusi în Armenia, dl Goreliko Valerii S.
Pentru investigarea acestor chestiuni și altor care derivă din ele, Comisia de anchetă propune remiterea materialelor ce țin de acest caz Procuraturii Generale pentru a stabili și trage la răspundere persoanele culpabile.

Totodată, Comisia de anchetă propune remiterea prezentului raport Președintelui Republicii Moldova și Prim-ministrului pentru examinare și luare a măsurilor ce se impun, luând în considerație și faptul că în baza Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru comercializarea activelor Forțelor Armate “Președintele Comisiei poartă răspundere personală pentru îndeplinirea de către Comisie a funcțiilor sale, conduce activitatea Comisiei“.

În urma activității sale, Comisia de anchetă a ajuns la următoarele concluzii:

1. Comisia guvernamentală pentru comercializarea activelor Forțelor Armate a autorizat încheierea contractelor de livrare a armamentului companiei letone „Latspeceksports” SIA în lipsa vreunei licitații, precum și a decizii din partea Guvernului privind petrecerea de tratative directe cu potențialul cumpărător;

2. Comisia guvernamentală pentru comercializarea activelor Forțelor Armate (președinte – Valeriu Lazăr), Ministrul Apărării Vitalie Marinuța au admis încheierea contractelor cu compania letonă „Latspeceksports” SIA fără posedarea de către aceasta a tuturor actelor necesare pentru astfel de tranzacții;

3. Comisia guvernamentală pentru comercializarea activelor Forțelor Armate (președinte – Valeriu Lazăr) a admis exportul munițiilor agentului economic fără ca acesta să fie posesor de toate Certificatele de utilizator final eliberat pentru agentul economic respectiv;

4. Ministerul Apărării (ministru Vitalie Marinuța) a admis inițierea unor negocieri, urmate și de inspectarea armamentului din dotarea Forțelor Armate, cu persoane neautorizate, în baza unui set de acte incomplete, prezentate de aceste persoane;

5. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (viceministru Andrei Popov) a dat dovadă de neglijență în calitate de membru al Comisiei guvernamentale pentru comercializarea activelor Forțelor Armate, fapt ce a dus la afectarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional;

6. Serviciul de Informații și Securitate (director interimar Valentin Dediu) a admis examinarea superficială a întregului dosar privind vânzarea acestui lot de armament, fapt ce a dus la periclitarea securității naționale a Republicii Moldova;

7. Serviciul de Informații și Securitate (director interimar Valentin Dediu) a dat dovadă de informare inadecvată privind reputația contractanților străini, pretendenți la activele Forțelor Armate, iar informația prezentată de SIS, subsemnată de Valentin Dediu, a dus la favorizarea companiei letone „Latspeceksports” SIA;

8. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate (dl Iurie Richicinschi) a insistat pe lângă Președintele interimar al Republicii Moldova de a permite Ministrului Apărării să continue executarea angajamentului contractual față de compania „Latspeceksports” SIA, (în baza avizelor pozitive ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ministru dl. Iurie Leancă și a Ministerului Economiei, dlui Valeriu Lazăr) neglijând solicitarea Comisiei de anchetă de a suspenda executarea contractelor menționate până la terminarea anchetei.

///

Sursă foto: fap.fi

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?