fbpx

da ONG-ul tău e membru al CNTM?

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) încurajează organizaţiile de tineret să depună dosarele pentru a adera la CNTM<

În data de 21 mai 2011 va  avea loc Adunarea Generală a Organizaţiilor Membre CNTM, în cadrul căreia se vor analiza  cererile  şi  dosarele candidaţilor de a deveni membri.

Beneficiile  unei  organizaţii  de tineret pentru a deveni organizaţie membră a CNTM:

 • Participă  la  activităţile  CNTM şi ale platformelor internaţionale (Forumului European de Tineret, Cooperarea de Tineret Est-Europeană, Consiliul în domeniul Tineret a Ţărilor Francofone etc.) şi naţionale (Consiliul Naţional pentru Participare, Platforma Naţională a Parteneriatului Estic, Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte, Coaliţia Voluntariat etc.) din care CNTM face parte .
 • Beneficiază  de informații cu privire la politica de tineret din tara   şi   din   Europa,  şi  are posibilitatea să participe  în  elaborarea, implementarea şi monitorizarea acesteia.
 • Deleagă şi poate deveni membru în organele de conducere, precum şi grupurile de lucru ale CNTM şi platformele din care face parte CNTM-ul.
 • Are acces la cele mai actuale oportunităţi de finanţare din domeniul de tineret.
 • Realizează schimb de experienta pentru a putea transmite şi învăţa din know-how-ul celorlalte organizații membre, etc.

Dacă ești reprezentant al unei organizaţii de tineret şi vrei să beneficiezi de toate cele expuse şi mai mult, atunci aplică să devii membru CNTM!

Conform Statutului CNTM, dosarul trebuie sa conţină:

Cererea  pentru  dobândire  a  calităţii  de  membru  asociat  CNTM;<

 1. Copia Certificatului de înregistrare şi a Statutului;
 2. Lista fondatorilor;
 3. Extrasul  din  procesul  verbal  al şedinţei în cadrul căreia s-a decis aderarea la CNTM şi dobândirea calităăţii de membru asociat;
 4. Raport  de  activitate  pentru  anul  financiar precedent celui de aderare, care să conţină informaţii cu privire la adresa juridică şi a sediului,  numărul  de  membri, resurse  umane şi tehnice, activităţi desfăşurate, persoanele de contact, precum şi alte date necesare.

Dosarele se vor depune obligatoriu:

 • în formă electronică- la [email protected]
 • în formă fizică- aduse în ziua Adunării Generale CNTM

Organizaţiile interesate pot depune dosarul până în data de 08 mai 2011

Mai multe detalii despre CNTM pot fi găsite on-line la www.cntm.md

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Secretariatul CNTM la adresa electronică: [email protected] sau la  numărul  de  telefon:  235175 / 233088.

Persoana de contact: Alexandru Musteaţa, Secretar General CNTM

Comentarii

comentarii


So, what do you think ?