fbpx

Raport privind 100 de zile de activitate a Guvernului

Astăzi guvernul Filat a prezentat raportul privind 100 de zile de activitate.

Am făcut live text, mai jos este textul integral al raportului.

——————-

La 25 septembrie 2009, Parlamentul Republicii Moldova a acordat vot de încredere Guvernului şi Programului de activitate „Integrarea europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.

Guvernul a moştenit o ţară în profundă criză economică, cu o societate antagonizată şi divizată, izolată în plan extern şi cu relaţii îngheţate cu partenerii de dezvoltare.

Fosta guvernare nu a asigurat un transfer civilizat de putere. Actualul Guvern a trebuit să realizeze în trei luni de zile ceea ce fosta guvernare urma să facă în decurs de un an – elaborarea politicii bugetar-fiscale, a Cadrului de Cheltuili pe Termen Mediu, a Legii Bugetului de Stat, etc.

Modelul de dezvoltare economică a ţării a fost unul ineficient, iar criza financiar-economică a demonstrat acest lucru.

În 2009, economia ţării noastre a înregistrat cel mai acut declin economic din ultimii 15 ani.

 • Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2009 s-a diminuat cu 7,7%, comparativ cu aceiaşi perioada a anului 2008.
 • Exporturile şi importurile s-au redus cu 24,2% şi 36,9%, respectiv, în perioada ianuarie-octombrie 2009, fiind determinate de cererea scăzută externă şi internă de mărfuri.
 • Fluxurile de investiţii în ţara noastră au scăzut brusc. Investiţiile în capital fix s-au micşorat cu 42,5% în perioada ianuarie-septembrie 2009.
 • Întreprinderile industriale, atît cele private, cît şi cele publice, au înregistrat o diminuare cu 24,3% a volumului producţiei industriale (în preţuri comparabile), în perioada ianuarie-octombrie 2009, comparativ cu perioada respectivă a anului 2008.
 • În ianuarie-septembrie 2009, volumul producţiei agricole în toate categoriile de gospodării a constituit 89,8% (în preţuri comparabile) din volumul înregistrat în perioada similară a anului 2008.
 • Deficitul bugetar anual, la momentul preluării guvernării, era prognozat la nivelul de 16% din PIB, dar Guvernul a reuşit prin acţiunile sale să-l diminuieze la 7,8% la sfărşit de an.
 • Guvernul a moştenit un sistem al finanţelor publice destabilizat grav. Criza economică a afectat partea de venituri a bugetului de stat. În ianuarie-octombrie 2009, veniturile au scăzut cu 8,6%, comparativ cu perioada similară din 2008. Iar majorările electorale ale salariilor şi pensiilor în 2009, la care a recurs  guvernarea comunistă, au contribuit la creşterea cheltuielilor publice cu 3,7%.

Priorităţile Guvernului

Cetăţeanul şi calitatea vieţii cetăţeanului reprezintă finalitatea tuturor eforturilor şi acţiunilor implementate de Guvern.

Acţiunile Guvernului au ţintit spre realizarea priorităţilor de Integrare Europeană, Reîntregirea ţării, Asigurarea supremaţiei legii, Depăşirea crizei economico-financiare şi asigurarea creşterii economice, Implementarea reformei administraţiei publice şi de descentralizare, asumate în Programul de guvernare: „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie şi Bunăstare 2009-2013”.

Preluînd guvernarea, Cabinetul de Miniştri s-a angajat într-un proces multi-dimensional, complex si calitativ de modernizare si transformare a ţării sub aspect politic, economic şi social.

Problemele grave moştenite au determinat caracterul acţiunilor noastre în primele 100 de zile de activitate. Am acţionat prompt pentru a gestiona criza economică, a stopa declinul şi a relansa creşterea economică; a asigura funcţionalitatea instituţiilor democratice şi a statului de drept; a demara procesul de integrare europeană a ţării şi a asigura condiţii de dezvoltare sectorului privat. Dar cel mai important, am reuşit să redăm încrederea cetăţenilor şi a partenerilor de dezvoltare în capacitatea de dezvoltare democratică a ţării.

Progres în realizarea Priorităţilor de Guvernare

1. Agenda de Integrare Europeană şi Politică Externă

Integrarea europeană este obiectivul nostru prioritar şi reprezintă angajamentul Guvernului pentru implementarea reformelor interne în domeniile economic, politic, şi social.

Prima vizită  oficială în calitate de Prim-Ministru am realizat-o la Bruxelles în perioada 29-30 septembrie 2009. Prin eforturi şi acţiuni concrete, am reuşit să relansăm şi să intensificăm dialogul politic între RM şi Uniunea Europeană. În acelaşi context‚ am fost vizitaţi de înalţi funcţionari europeni. Carl Bildt, Ministrul Afacerilor Externe al Suediei, a vizitat RM în 16 octombrie 2009, în calitatea sa de Preşedinte în exerciţiu al Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai UE (Suedia a deţinut preşedinţia Uniunii Europene în perioada iulie-decembrie 2009). Benita Ferrero Waldner, Comisarul European pentru Relaţii Externe şi Politica de Vecinătate a UE, a vizitat RM în perioada 26-27 noiembrie 2009.

Guvernul a intensificat contactele şi comunicarea cu statele-membre ale UE, inclusiv la nivel de prim-miniştri, (România, Germania, Italia, Franţa, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Belgia, Suedia, Estonia ş.a.) în cadrul unor întrevederi bilaterale şi evenimente cu caracter multilateral. Colaborarea în cadrul Consiliului Europei s-a intensificat, în special în contextul lansării şi implementării Pachetului pentru democraţie, proiect finanţat de UE.

Am intensificat dialogul moldo-comunitar în cadrul Reuniunii Comitetului de Cooperare RM-UE (23 octombrie 2009, Chişinău); Reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului de Mobilitate (23 noiembrie 2009, Bruxelles); Şedinţei Subcomitetului de Cooperare pe problemele justiţiei şi afacerilor interne (24 noiembrie 2009, Bruxelles). La 21 decembrie 2009, la Bruxelles, pentru prima dată în istoria relaţiilor RM-UE, în cadrul şedinţei Consiliului de Cooperare RM-UE, a fost adoptată Declaraţia Comună, care prevede obiective specifice de colaborare RM – Uniunea Europeană.

 • La 12 ianuarie 2010, la Chişinău lansăm negocierile privind Acordul de Asociere între RM şi UE. În acest context, am aprobat mandatul pentru negocierea Acordului de Asociere, am creat delegaţia şi grupurile de lucru ale RM la negocieri şi am efectuat preparativele pentru desfăşurarea primei runde de negocieri.
 • Dialogul cu UE privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni va fi lansat în 2010.
 • În 2010, urmează să lansăm negocierile privind crearea Zonei de Liber Schimb Cuprinzător şi Aprofundat în contextul negocierii Acordului de Asociere.
 • Am convenit la Bruxelles la 21 decembrie 2009, asupra cadrului de asistenţă macro-financiară din partea UE, pentru negocierea şi implementarea ulterioară a Acordului de Asociere. Mai multe ministere şi agenţii publice vor fi consultate şi asistate de consilieri de rang înalt ai UE, iar capacităţile instituţionale ale instituţiilor-cheie în procesul de  integrare europeană vor fi consolidate.
 • Guvernul s-a angajat să valorifice integral oportunităţile de dezvoltare oferite de „Parteneriatului Estic”, în cadrul platformelor bilaterală  şi multilaterală.
 • Republica Moldova a aderat la 18 decembrie 2009, la Tratatul Comunităţii Energetice, fapt ce va facilita integrarea noastră în piaţa energetică regională, va spori gradul de securitate energetică a ţării, va stimula atragerea investiţiilor străine în domeniu.
 • În colaborare cu partenerii de dezvoltare, Guvernul pregăteşte şi va implementa iniţiative de comunicare pentru a ridica nivelul de cunoaştere şi vizibilitate al RM în ţările UE.
 • Guvernul a aprobat Planul Naţional pentru 2010 de armonizare a legislaţiei RM în agricultură la standardele aquis-ului comunitar.

Deschiderea şi schimbarea calitativă în relaţiile cu partenerii europeni au fost posibile datorită faptului că, din primele zile, am reuşit să asigurăm coierenţa dintre declaraţii şi acţiunii, spre deosebire de guvernarea precedentă.

În relaţiile cu ţările vecine România şi Ucraina, s-a revenit la dialogul civilizat şi constructiv, în spirit european, în interesul cetăţenilor din ţările noastre.

Una din primele decizii pe care am promovat-o în calitate de Prim-Ministru a fost abrogarea Hotărîrii de Guvern privind introducerea regimului de vize pentru cetăţenii României, decizie salutată de UE. Dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor dintre RM şi România se înscriu în  eforturile depuse de Guvern pentru integrarea ţării noastre în UE. În acest context, am semnat Acordul privind micul trafic la frontieră (care oferă drept de acces liber pe teritoriul statului vecin, fără vize, la circa 1,2 mln. de cetăţeni ai RM); Acordul cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi RM; Protocolul de amendare a Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

În cadrul vizitei în România, din 13-14 noiembrie 2009, am convenit cu Preşedintele Traian Băsescu şi Primul-Ministrul Emil Boc asupra impulsionării relaţiilor economice dintre ţările noastre, şi deschiderii secţiilor consulare ale României la Bălţi şi Cahul, precum şi a consulatului RM la Iaşi.

Am reuşit să reluăm dialogul constructiv cu Ucraina la nivel de Prim-miniştri în cadrul întîlnirii cu Prim-Ministrul Ukrainei, Iulia Timoşenko la reuniunea de la Ialta, precum şi în cadrul întrevederii de la Bonn. Guvernul a deblocat discuţiile privind demarcarea frontierei moldo-ucrainene şi asupra problemelor ce ţin de proprietate. Demarcarea frontierei moldo-ucrainene va demara în colaborare cu Misiunea UE de Asistenţă la frontiera moldo-ucraineană (EUBAM).

Am impulsionat cooperarea regională a RM în Europa Centrală şi de Sud-Est. Calitatea de membru a RM în cadrul Iniţiativei Central-Europene, Cooperarea Economică în bazinul Mării Negre, GUAM, CSI, OSCE, ne oferă oportunităţi şi avantaje pentru promovarea intereselor ţării noastre, pe care Guvernul este decis să le valorifice. În aceste eforturi se integrează organizarea în octombrie 2009, la Chişinău a summit-ului CSI, participarea mea şi prezidarea reuniunii Consiliului Şefilor de Guverne al Comunităţii Statelor Independente de la Yalta din 20 noiembrie 2009. Guvernul Republicii Moldova va adapta cooperarea în Europa Centrală şi de Sud-Est şi în cadrul CSI la interesele naţionale pentru a asigura bunăstarea şi drepturile cetăţenilor săi.

Relaţiile Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii reprezintă unul din obiectivele prioritare ale politicii externe ale ţării noastre. În acest context, preconizăm să elaborăm documente de colaborare, care vor impulsiona relaţiile biralterale. În calitate de Prim-Ministru voi vizita SUA, în perioada 19-23 ianuarie 2010. În cadrul acestei vizite urmează să fie semnat Acordul de finanţare deplină din fondurile Corporaţiei Provocările Mileniului (Compact) pentru proiectele Tranziţia la o agricultură performantă şi Reabilitarea reţelei de drumuri, precum şi Memorandumul de principii şi proceduri între Republica Moldova şi Statul Carolina de Nord cu privire la dorinţa de a întări bunele relaţii. Asistenţa va fi acordată sub formă de grant  pentru dezvoltarea economică a RM şi va contribui la îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri şi la sporirea producerii şi comercializării produselor agricole de valoare înaltă.

Federaţia Rusă este un partener important al RM. În cadrul întrevederilor cu dl. Vladimir Putin, Prim-Ministru al Federaţiei Ruse, am convenit asupra priorităţilor de dezvoltare a relaţiilor moldo-ruse în baza pragmatismului şi beneficiilor mutuale. S-a reuşit relansarea activităţii Comisiei mixte moldo-ruse pentru colaborarea comercial-economică şi deblocarea exportul de vinuri moldovenşti pe piaţa din Federaţia Rusa.

2. Gestionarea Impactul Crizei Economice

Prin acţiuni energice Guvernul a reuşit să gestioneze competent impactul crizei economico-financiare.

În primele 100 de zile de activitate, am relansat relaţiile cu Fondul Monetar Internaţional. Am reuşit să dezvoltăm un dialog şi o colaborare bazate pe principii de responsabilitate şi beneficii mutuale cu partenerii de dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană pentru Investiţii.

Vreau să reamintesc, că în iunie 2009, relaţiile şi semnarea unui nou program al RM cu FMI au fost îngheţate din cauza politicii iresponsabile a precedentului Guvern.

În octombrie 2009, Guvernul a reuşit să negocieze un nou Acord-Memorandum de colaborare cu FMI pentru 2010-2012. Guvernul şi-a onorat toate angajamentele asumate şi noul Acord-Memorandum cu FIM urmează să fie aprobat de Consiliul de Directori Executivi al FMI la 29 ianuarie 2010. Acordul-Memorandum, în sumă de 590 milioane dolari SUA, va completa veniturile reduse din bugetul ţării, oferind posibilitate Guvernului să-şi onoreze obligaţiunile pe plan intern şi extern.

Acordul-Memorandum de colaborare dintre Guvernul RM şi FMI deschide oportunităţi de suport bugetar semnificativ şi permite deblocarea programelor de asistenţă financiară pentru ţara noastră, din partea organizaţiilor şi ţărilor donatoare, stopate anterior.

Deblocarea asistenţei financiare deja s-a produs. Voi menţiona doar unele exemple:

Republica Moldova a obţinut suport financiar din partea FMI, în valoare de 177 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a circa 180 milioane dolari SUA), pentru finanţarea necesităţilor bugetare. Ca urmare, Comisia Europeană a acordat RM prima tranşă de asistenţă financiară în valoare de15 milioane EURO pentru implementarea reformelor în sectorul aprovizionării cu apă potabilă şi salubrizare. Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova 12 milioane EURO pentru modernizarea reţelei de drumuri (sumă disbursată la 21 decembrie 2009) şi cea de-a treia tranşă de 6 milioane EURO pentru suport bugetar în sectorul social (banii fiind disbursaţi la 29 decembrie 2009).

În consultare cu mediul de afaceri, societatea civilă, partenerii de dezvoltare am elaborat Planul de Stabilizare şi Relansare Economică 2009-2011. Planul reprezintă platforma de acţiuni a Guvernului de stabilizare a finanţelor publice, reluare a creşterii economice şi, foarte important, asigurare a unei politici eficiente şi juste de protecţie socială a cetăţenilor noştri. Veniturile publice vor fi majorate, iar deficitul bugetar pentru 2010 va fi acoperit în baza majorării accizelor pentru autoturismele de lux, ţigări, băuturi alcoolice etc., relansării privatizării patrimoniului de stat. Pentru a relansa creşterea economică, Guvernul va reduce povara administrativă şi fiscală pentru desfăşurarea afacerilor, numărul genurilor de activităţi supuse licenţierii, va stimula investiţiile publice şi private.

Implementarea responsabilă a Planului ne-a permis deja să eliminăm blocajul financiar, să eficientizăm administrarea fiscală şi să asigurăm condiţii pentru creşterea veniturilor bugetare pe seama activităţii economice, şi să asigurăm stabilitatea financiară a ţării.

Guvernul îşi onorează şi îşi va onora toate obligaţiile bugetare faţă de cetăţeni şi agenţii economici. Guvernul a achitat şi va achita integral şi la timp salariile angajaţilor din sectorul bugetar, a asigurat şi va asigura în continuare transferurile către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondurilor de asigurări medicale obligatorii.

În condiţiile unui deficit bugetar anual, estimat la 16% din PIB la momentul preluării guvernării, am asigurat stabilitatea socială. În pofida constrîngerilor cu care ne confruntăm, am majorat salariile cadrelor didactice cu 24%, ajustîndu-le la salariul mediu pe economie. Am încrederea că, în 2010, printr-o administrare fiscală eficientă, vom reveni la subiectul majorărilor de salarii.

Guvernul a revăzut şi prioritizat cheltuielile publice şi în domeniul investiţiilor capitale. Finanţarea investiţiilor capitale din bugetul public pentru 2009 şi 2010 este redirecţionată spre finalizarea obiectivelor de eficienţă socială sporită. Guvernul s-a angajat într-un proces pro-activ de colaborare cu partenerii de dezvoltare de mobilizare a fondurilor adiţionale pentru investiţii capitale. În acest context, menţionez Programul „COMPACT” al Corporaţiei Provocările Mileniului a Guvernului SUA, aprobat la 30 noiembrie 2009, care oferă Republicii Moldova asistenţă nerambursabilă în valoare de 262 milioane dolari SUA, pentru proiecte de dezvoltare a agriculturii de valoare înaltă şi îmbunătăţirea infrastructurii  drumurilor.

3. Relansarea Creşterii Economice

Guvernul a început implementarea acţiunilor de eliminare a constrîngerilor administrative şi creare a unui mediu de afaceri prietenos, de demonopolizare a importului şi exportului, aplicarea tehnologiilor inovative de raportare pentru agenţii economici.

Guvernul a demarat reforma cadrului juridic şi instituţional de reglementare a activităţii de întreprinzător, în scopul creării unui mediu de afaceri favorabil. La data de 29 decembrie 2009, am modificat Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii. Grupurile de mărfuri supuse certificării conformităţii obligatorii au fost reduse de la 250 la 41, ceea ce va avea impact direct asupra diminuării costurilor serviciilor şi produselor. În conformitate cu noile prevederi, companiile înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne, care au implementat şi certificat un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001 şi/sau un sistem de management al siguranţei alimentului conform standardelor internaţionale ISO seria 22000, vor obţine certificate de conformitate obligatorie pe un termen de 5 ani, dar nu pentru un an, cum era pînă în prezent. Aceasta va reduce considerabil costurile de producţie şi, respectiv, preţul final al mărfurilor şi serviciilor.        

Am elaborat modificări la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, care prevăd reducerea numărului genurilor de activitate supuse licenţierii şi simplificarea procedurilor de licenţiere, excluderea paralelismului şi a dublărilor în activitatea autorităţilor administraţiei publice, aferentă procesului de autorizare/licenţiere a activităţii de întreprinzător, şi reducerea impactului de reglementare asupra întreprinzătorilor.

Guvernul a modificat Hotărîrea „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”, pentru a asigura competitiţia corectă pentru producători şi piaţa internă în faţa importurilor masive preferenţiate şi excluderea posibilităţii de utilizare a statutului preferenţial de rezident al zonelor economice libere pentru mimarea operaţiuni de producere, obţinere a statutului de produs originar şi introducerea acestuia în regim preferenţial pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Pentru a proteja consumatorul final şi producătorului intern de carne şi produse din carne, Guvernul a aprobat noi reguli de import cu scopul liberalizării şi demonopolizării acestui segment de piaţă. Sistemul de monitorizare al preţului la carne şi la produse din carne pe întregul lanţ valoric, va fi implementat pentru a nu admite importuri subevaluate şi de calitate suspectă.

În agricultură, Guvenul a modificat bugetul pentru 2009, şi a completat Fondul de subvenţionare a agriculturii de 313 mln. lei cu alte 250 mln. lei pentru a onora toate obligaţiunile faţă de producătorii agricoli, inclusiv pentru restituirea TVA-ului la livrarea producţiei pe teritoriul ţării, la achiziţionarea de îngrăşăminte şi chimicale. În 2010, Guvernul va acorda 300 mln. lei sub formă de subvenţii de stat în domeniul agriculturii în trei direcţii prioritare: dezvoltarea producţiei cu valoare adăugată de origine vegetală şi origine animalieră, stimularea investiţiilor în crearea întreprinderilor de prelucrare şi infrastructura post-recoltare. Prin acţiunile sale,  Guvernul ţinteşte spre extinderea capacităţilor de business în mediul rural şi va susţine crearea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru prelucrarea producţiei primare agricole. Pentru prima dată, subvenţiile vor fi oferite în bază de concurs a proiectelor de afaceri, pentru care vor fi eligibili toţi agenţii economici din domeniu, în mod special micii producători agricoli, care au avut acces limitat la subvenţii de stat în ultimii ani. Şi anume, în anul 2009, gospodăriile ţărăneşti mici au primit doar 10 la sută din fondul de subvenţionare a agriculturii de 560 mln. lei.

Guvernul va compensa producătorilor agricoli majorarea preţului la motorină, alocînd pentru aceasta adiţional 30 mln. lei.

Imediat după venirea la guvernare, am deblocat exportul vinului în vrac şi am eliminat barierele la exportul de struguri. Guvernul a avansat în eforturile sale de a redischide pentru vinurile moldoveneşti piaţa rusă.

Guvernul va promova în agricultură, de altfel ca şi în toate sectoarele economiei, o relaţie corectă între stat şi proprietar. În scopul eliminării barierilor în calea exportului, reducerii costurilor produselor destinate pentru export, şi creşterii competitivităţii produselor din RM pe piaţa externă, Guvernul a modificat legea viei şi vinului, prin care a exlus restricţiile la exporturile destilatelor de vin şi divinurilor cupajate cu o maturitate nu mai mare de 6 ani. De asemenea, Guvernul a făcut mai multe modificări la legea nr. 1100 cu privire la ”Fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi al productiei alcoolice”, şi anume:

*a fost eliminată marca comerciala de stat, acţiune care va reduce costurile agenţilor economici pentru produsele vinicole, vindute la export; şi

* a fost exclusă certificarea produselor vinicole pentru fiecare lot la export, ceea ce va permite agenţilor economici să-şi miscoreze costurile pentru producţia promovată la export şi va contribui la creşterea competitivităţii produselor pentru export.

Guvernul a reuşit să elaboreze şi să promoveze în Parlament Legea Bugetului pentru 2010 şi Politica bugetar-fiscală, care ne oferă instrumentarul necesar pentru a activa în 2010 şi a relansa creşterea economică. Prognozăm depăşirea recesiunii economice pînă în primul trimestru al anului 2010, o creştere economică graduală de la 1,5% în 2010 pînă la 5% în 2012. Ponderea deficitului bugetar în PIB va descreşte gradual de la 9% în 2009 pînă la 3% în 2012; iar deficitul contului curent se va stabiliza în jurul cotei de 10% din PIB.  

Creştere economică  durabilă, locuri de muncă bine plătite pentru cetăţenii noştri, schimbarea modelului de dezvoltare economică a ţării pentru a asigura atractivitatea pentru investiţii şi inovaţie şi competitivitatea externă a mărfurilor produse în ţara noastră, reprezintă priorităţi pe termen scurt ale Guvernului.

4. Acţiuni  ale Guvernului în domeniile Social, Sănătate şi Educaţie în contextul crizei economice

În domeniul Social, pentru reducerea impactului crizei economice asupra celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei, Guvernul a identificat resurse pentru implementarea unui nou sistem de asistenţă socială, care prevede o majore a alocaţiilor pentru asistenţa socială în 2010, inclusiv prestaţiile de şomaj, cu 40% în raport cu anul 2009. Alocaţiile vor constitui 630 mln. lei. Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat în 2010 cu 300 lei: pentru primul copil va constitui 1700 lei, iar pentru fiecare copil următor – 2000 lei. Va urma în 2010 şi majorarea diferenţiată a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului persoanelor asigurate şi neasigurate.

În sistemul de Sănătate, Guvernul a moştenit o situaţie dificilă. Finanţarea programelor naţionale de sănătate din buget a fost stopată de fosta guvernare încă din luna mai 2009. În octombrie 2009, în conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nu existau surse pentru finanţarea contractelor cu instituţiile medicale, riscul de reducere a accesului cetăţenilor la servicii medicale fiind unul foarte real.

Guvernul a crescut finanţarea de la bugetul de stat prin majorarea transferurilor în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 5,4% faţă de nivelul aprobat pentru 2009. Pentru anul 2010, cota transferurilor va reprezenta 58% din totalul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

În condiţii de criză, Guvernul a reuşit să redirecţioneze spre asistenţa medicală primară 31,1% din fondul de bază al asistenţei medicale obligatorii, cu 1,8% mai mult decît în 2009, şi a mărit  cheltuielile pentru medicamentele compensate cu 40% în comparaţie cu anul 2009. Am creat condiţii pentru creşterea numărului beneficiarilor de poliţe medicale, costul acesteia pentru 2010 fiind redus cu 160 lei şi va constitui 2 478 lei. Totodată, pentru proprietarii de terenuri agricole costul poliţei a fost stabilit la nivelul de 619,5 lei.

Guvernul a reuşit să menţină nivelul de angajare a personalului medical, deşi este constrîns să micşoreze cu 5% cheltuielile administrative ale instituţiilor medicale finanţate din buget, în 2010.

Am reuşit să stabilizăm răspîndirea şi să întreprindem măsuri pentru combaterea gripei pandemice A(H1N1), cu suportul partenerilor de dezvoltare. Republica Moldova a primit 150 mii doze de vaccine, şi urmează primeasca alte 350 mii de doze din partea Guvernului României şi alte 950 mii de doze din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru vaccinarea grupurilor de risc. Guvernul SUA a oferit Republicii Moldova consumabile pentru a combate răspîndirea gripei pandemice A(H1N1).

În domeniul Educaţie, Guvernul a demarat elaborarea Strategiei Sectoriale pe termen lung privind dezvoltarea sistemului educaţional în Republica Moldova.

Obiectivele noii Strategii în Educaţie sînt: modernizarea sistemului de educaţie şi racordarea lui la valorile şi standardele europene; îmbunătăţirea managementului performanţelor în sistemul de învăţămînt; asigurarea accesului la servicii de educaţie timpurie pentru toţi copiii; promovarea educaţiei incluzive, în mod special, pentru copiii cu dizabilităţi; racordarea sistemului de educaţie la noile priorităţi de dezvoltare economică şi la necesităţile pieţei muncii.

Am demarat procesul de elaborare a noului Cod al Educaţiei care va ajusta politica educaţională la noile priorităţi de dezvoltare ale ţării şi va crea oportunităţi de integrare în sistemul european de educaţie. Metodologia de susţinere a examenului de bacalaureat a fost elaborată şi plasată pe pagina web a ministerului pentru discuţii publice.

În pofida crizei şi constrîngerilor financiare, Guvernul a păstrat nivelul existent de achitare al burselor şi taxa de cazare în cămin pentru studenţi.

5. Independenţa justiţiei şi Stat de Drept

Edificarea statului de drept, asigurarea respectării principiului separării şi independenţei puterilor, a independenţei justiţiei au figurat ca priorităţi pe agenda Guvernul în cele 100 de zile şi vor figura în continuare. Guvernul a întreprins acţiuni de reformare de ordin structural şi procedural în justiţie.

Pentru a asigura activitatea independentă a Consiliului Superior al Magistraturii, Adunarea Generală a Judecătorilor a ales noi membri în organul de autoadministrare judecătorească,  Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de lege privind transferul Departamentului de administrare judecătorească din subordinea Ministerului Justiţiei în cea a Consiliului Superior al Magistraturii.

Guvernul a lansat procesul de liberalizare a sistemului de executare a hotărîrilor judecătoreşti în scopul soluţionării problemei neexecutării sau executării întîrziate a hotărîrilor judecătoreşti, care afectează încrederea cetăţenilor în actul de justiţie şi calitatea mediului de afaceri în RM. Astfel, Guvernul a aprobat, la 24 decembrie 2009, proiectul Legii privind executorii judecătoreşti, care prevede instituirea sistemului de executori judecătoreşti privaţi, crearea spaţiului de competiţie liberă şi de motivare a executorilor judecătoreşti, garantarea accesului cetăţenilor la serviciile prestate de executori.

La 24 decembrie 2009, Guvernul a aprobat Reforma Instituţiei Avocaturii, în colaborare cu reprezentanţii Baroului Avocaţilor din Moldova, Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Biroului asociat de avocaţi „Avocaţii publici” şi Programului Drept al Fundaţiei Soros – Moldova, Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Supremaţia Legii în Moldova (NORLAM). Reforma are ca obiectiv consolidarea instituţiei avocaturii şi schimbarea viziunii de ansamblu privind rolul avocaturii şi organizării profesiei de avocat.

Fosta guvernare a politizat efectivul poliţienesc şi l-a antrenat în activităţi care au prejudiciat imaginea organelor de drept şi au diminuat încrederea cetăţenilor în instituţiile de asigurare a ordinii publice. Evenimentele din 7-8 aprilie 2009 au demonstrat intensitatea şi dimensiunea acestui fenomen.

Astăzi, poliţia nu mai este antrenată în activităţi improprii, ingerinţa politicului în activitatea poliţiei este totalmente exclusă, implicarea unor poliţişti şi foşti conducători ai MAI în tragicele evenimente din 7-8 aprilie este cercetată, vinovaţii urmînd să fie traşi la răspundere, potrivit legislaţiei în vigoare.

Reformarea sistemului organelor interne a fost şi este una dintre cele mai mari provocări pentru actualul Guvern. Creşterea eficienţei activităţilor poliţieneşti în domeniul combaterii fenomenelor infracţionale şi menţinerii ordinii de drept, diminuarea corupţiei, excluderea comportamentului abuziv rămîn pe agenda Guvernului pe termen scurt şi mediu.

6. Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale

Guvernul s-a angajat în procesul de modernizare a administraţiei publice. În primele 100 de zile de activitate am simţit cum funcţionează instituţiile statului şi care este capacitatea lor de a răspunde rapid şi eficient la solicitările cetăţenilor.

Recunosc, instituţiile statului au capacităţi reduse de a asigura un proces participativ şi decizional transparent. În opt ani de guvernare comunistă, sistemul administrativ a devenit static, închis pentru colaborare şi comunicare cu societatea. În calitate de Prim-Ministru, am avut mai multe întîlniri cu reprezentanţii societăţii civile, sectorului privat, patronatelor, tinerilor pentru a iniţia un dialog continuu cu cetăţenii. La 29 decembrie 2009, Guvernul a creat Consiliul Naţional pentru Participare, pe care îl văd în calitate de platformă de dialog, colaborare şi parteneriat cu societatea civilă în elaborarea şi implementarea soluţiilor pentru problemele ţării. Prima şedinţa a Consiliului Naţional pentru Participare va avea loc la sfîrşitul lunii ianuarie 2010.

Drept rezultat al întîlnirilor avute cu business-ul local şi străin, am decis să instituţionalizăm dialogul şi parteneriatul cu sectorul privat. Sînt ferm convins că parteneriatul PUBLIC-PRIVAT reprezintă o soluţie de a utiliza eficient resursele publice pentru a presta servicii publice de calitate şi în beneficiul cetăţeanului.

În scopul informării şi asigurării transparenţei activităţii Guvernului, am iniţiat acţiuni concrete cu partenerii de dezvoltare pentru a consolida sistemul de comunicare la nivelul Guvernului şi a facilita comunicarea dintre cetăţeni, mijloacele de informare în masă, pe de o parte, şi direcţiile de relaţii cu publicul din cadrul ministerelor, pe de altă parte. Recunosc, nu ne-au reuşit foarte multe în acest domeniu, schimbările de atitudine şi comportament sînt cele mai dificile şi necesită timp. Dar asigurarea accesului la informaţie şi transparenţa procesului decisional sînt priorităţi, pe care mi le-am asumat personal şi le vom realiza.

Guvernul a demarat acţiuni de combatere a corupţiei şi de demascare a schemelor de utilizare a instituţiilor statului şi serviciilor publice neperformante în scopul abuzării de banii publici (cazul Întreprinderii de Stat „Căile Ferate” şi a Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”). Guvernul va continua acţiunile de curăţare a sistemului administrativ de schemele şi serviciile publice care nu soluţionează problemele cetăţeanului, ci, din contra, îi creează mai multe probleme.

7. Reintegrarea ţării

Crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii  transnistrene în spaţiul RM şi identificarea unei soluţii viabile şi durabile pentru conflictul transnistrean în baza respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a caracterului unitar al statului Republica Moldova, a constituit una din preocupările noastre de bază în această perioadă.

În acest sens, Guvernul a extins pe termen nedifinit, facilitarea documentării populaţiei şi a eliminat termenul privind condiţiile specifice de declarare a mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est.

După  o lungă pauză, au fost reluate reuniunile neformale în formatul „5+2”, dialogul bilateral informal la nivelul reprezentaţilor politici la Vienna şi Tiraspol în noiembrie 2009. Guvernul a pregătit relansarea activităţii grupurilor de lucru pe probleme de interes comun. Executivul şi-a asumat gestul de a propune suspendarea pentru 6 luni a aplicării interdicţiilor de călătorie în UE şi SUA pentru oficialii transnistreni.

Guvernul va acţiona cu determinare pentru promovarea proiectelor sociale şi de infrastructură în raioanele de est ale Republicii Moldova, pentru reintegrarea oamenilor din regiunea transnistrenă în spaţiul economic, politic, social şi informaţional al Republicii Moldova. Reprezentanţii poliţiei moldoveneşti şi ai miliţiei transnistrene au convenit deja să dezvolte interacţiunea în combaterea criminalităţii pe ambele maluri ale Nistrului, în cadrul seminarului organizat de Misiunea OSCE în noiembrie, 2009.

Priorităţile Guvernului  pentru anul 2010

Depăşirea crizei economice rămîne obiectivul prioritar al Guvernului pentru 2010.

Fiecare dintre noi plăteşte azi şi acum pentru stagnarea în dezvoltare şi creşterea economică amăgitoare şi fragilă din ultimii 8 ani de guvernare comunistă.  O creştere economică bazată pe consum, pentru care am plătit cu banii trimişi de concetăţenii noştri plecaţi la muncă peste hotare celor rămaşi acasă.

Ne-am angajat să dezvoltăm o economie atractivă în interior şi competitivă în exterior. Am convingerea fermă că Republica Moldova poate deveni, foarte rapid, ţara cu cel mai bun şi atractiv mediu de afaceri din Europa Centrală şi de Est. În acest scop, vom continua să eliminăm barierele administrative şi instituţionale, să demonoplizăm şi să liberalizăm economia ţării; să modernizăm sistemul de educaţie şi să ne integrăm în spaţiul de educaţie şi cunoaştere european; să dezvoltăm sectorul tehnologiilor de comunicare şi informare şi să aplicăm aceste tehnologii la eficientizarea şi responsabilizarea sistemului administrativ şi al serviciilor publice.

Ne aşteaptă  un an dificil, dar cu multe oportunităţi de a construi o ţară prosperă şi de a avansa în eforturile noastre de integrare europeană.

Azi, ca urmare a acţiunilor întreprinse în cele 100 de zile, Republica Moldova are perspective mult mai clare de aprofundare a relaţiilor şi de integrare în Uniunea Europeană. Pentru aceasta trebuie să continuăm reformele interne, care ne vor costa pe fiecare în parte. Dar, fiecare dintre noi şi, în mod special copii noştri, merită să trăiască într-o ţară europeană, cu şcoli de calitate, locuri de muncă bine plătite, o ţară care ar oferi posibilitatea de afirmare acasă.

Agenda de Integrare Europeană a Guvernului pentru 2010 prevede:

Dialog dinamic cu UE şi reforme interne pentru liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni; participare angajată şi de calitate a instituţiilor statului în negocierea Acordului de Asociere şi Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv; aprofundarea relaţiilor şi obţinerea sprijinului statelor membre ale UE în procesul integrării europene a RM.

Viteza şi consistenţa procesului de integrare a Republicii Moldova în UE depind de voinţa, faptele şi consecvenţa noastră.

Guvernul a asigurat şi va continua să asigure funcţionalitatea instituţiilor statului.

Continuarea reformării administraţiei publice centrale şi demararea reformei de descentralizare şi asigurare a autonomiei locale sînt priorităţile pe care le vom aborda şi implementa cu determinare şi perseverenţă în 2010. Competenţa, profesionalismul şi eficienţa în administraţia publică sînt determinate pentru eforturile de modernizare a ţării noastre. Guvernul va intensifica acţiunile de combatere a corupţiei, utilizării instituţiilor statului şi serviciilor publice neperformante pentru a abuza de banii publici.

Guvernul va extinde şi aprofundarea dialogul cu cetăţenii noştri de peste hotare, în scopul protejării intereselor lor în ţările în care se află şi aici, la ei acasă. Ne angajăm să dezvoltăm continuu dialogul instituţionalizat cu cetăţenii, societatea civilă, sectorul privat, mediile academice.

În 2010, Guvernul va implementa iniţiative de consolidare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului, va atrage asistenţă financiară din partea donatorilor internaţionali pentru realizarea proiectelor comune în economie, sănătate, infrastructură, educaţie, agricultură, ecologie, transport pentru a facilita reintegrarea ţării.

Guvernul va continua aprofundarea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, cu ţările vecine şi cu Uniunea Europeană în spirit european, în baza principiilor de colaborare şi a beneficiilor mutuale.

Guvernul mulţumeşte partenerilor de dezvoltare, sectorului privat, societăţii civile pentru deschidere şi colaborare la elaborarea şi implementarea programelor şi iniţiativelor Guvernului de modernizare şi dezvoltare a ţării.

Comentarii

comentarii


2 Comments

 • Alex.VIP |

  Ca să fii apreciat,trebuie să ai și realizări,rezultate!Rezultatul-cea mai săracă țară din europa!Nu produce nimic (doar declarații), oamenii au năvălit secția consulară a Romaniei p/u a obține un pașaport și nu de dragul de a fi român, dar cu care să poată să meargă undeva să muncească ca menajer/ă, servitor/oare și alte meserii înjositoare!Sanatatea,cel mai scazut nivel din Europa, infrastructură ca in filme Horror, Educație de 2 lei,care nu este recunoscuta nicaieri în lume, Justiție, (dacă se poate așa de spus despre această noțiune în RM) incompetentă, coruptă, nedreaptă și ………!Poliția……..nici nu am cuvinte, vă doar doar un link: http://www.youtube.com/watch?v=HInur6mghBo ,uitativa singuri ce inseamnă a fi polițist în RM!Apărarea, când aud Ministerul Apărării……mereu îmi dau întrebarea, împotriva cui?Sper că v-am răspuns la toate întrebarile!Rezultatul acestor ministri și a celor precedenți>>>>>la orice sediu a Poliției pentru străini din orice țară din lume, când zici ca ești din RM,ți se răspunde că ai un loc special unde trebuie să mergi și îți indică spre panoul unde scrie STATE DIN LUMEA A TREIA la rând cu statele Africii!Domnilor miniștri, în special D-ul Filat vă felicit,asta este realizarea D-stră!Împușcațivă!

So, what do you think ?